متن آهنگ Hello Vietnam از Johnny Wright

- Johnny Wright

25 👁
Kiss me goodbye and write me while I'm gone
Goodbye my sweetheart, Hello Vietnam
America has heard the bugle call
And you know it involves us one and all
I don't suppose that war will ever end
There's fighting that will break us up again
Goodbye my darling, Hello Vietnam
A hill to take a battle to be won
Kiss me goodbye and write me while I'm gone
Goodbye my sweetheart, Hello Vietnam
A ship is waiting for us at the dock
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود
America has trouble to be stopped
We must stop communism in that land
Or freedom will start slipping through our hands
Goodbye my darling...
I hope and pray someday the world will learn
That fires we don't put out will bigger burn
We must save freedom now at any cost
Or someday our own freedom will be lost
Kiss me goodbye and write me while I'm gone
Goodbye my sweetheart, Hello Vietnam
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

محمد رضا گلزار
فرزاد فرزین
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.22503590583801Array ( [depedency load] => 0.00030899047851562 [music find] => 0.027143001556396 [t0.1] => 0.027146816253662 [artist musics] => 0.13408780097961 [rate] => 0.13867998123169 [sugesstion] => 0.1478099822998 [sync array] => 0.15538787841797 [titles load] => 0.15565085411072 [comments load] => 0.15604591369629 [best users load] => 0.22259092330933 [before view load] => 0.22259187698364 ) 0.2773