متن آهنگ Love Is از Joo Yoon Ha

- Joo Yoon Ha

19 👁
슬퍼하는 그대 곁에
가고 싶어
상처뿐인 맘이라도
갖고 싶어
Love Is Blind
Love Is Crying
Love Is Blue
그댄 모르겠지만
Love Is Pain
Love Is Lie
Love Is Cold
그댈 안고 싶어
그 맘 알고 싶어
거울 속에 나를 보고
묻고 있어
어디까지 기다릴 수
있는 걸까 난
Love Is Blind
Love Is Crying
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود
Love Is Blue
말은 안했었지만
Love Is Pain
Love Is Lie
Love Is Cold
그댈 안고 싶어
그 맘 알고 싶어
그댈 안고 싶어
그만 쉬고 싶어
더 가까이 다가와
내 안에
더 사랑할
시간이 없잖아
그댈 안고 싶어
그 맘 알고 싶어
그댈 안고 싶어
그만 쉬고 싶어
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

حامد همایون
محسن یگانه
محبوب ترین ها
Joo Yoon Ha

ارسال

ارسال

0.2206699848175Array ( [depedency load] => 0.00031399726867676 [music find] => 0.027009010314941 [t0.1] => 0.027013063430786 [artist musics] => 0.13207483291626 [rate] => 0.13668990135193 [sugesstion] => 0.1459789276123 [sync array] => 0.15354084968567 [titles load] => 0.15379691123962 [comments load] => 0.15424084663391 [best users load] => 0.21803593635559 [before view load] => 0.21803903579712 ) 0.2727