متن و ترجمه آهنگ All Around The World از Justin Bieber

- 311 👁Oh oh oh oh oh
اوه اوه اوه اوه اوه
Oh oh oh oh oh
اوه اوه اوه اوه اوه
You're beautiful, beautiful
تو زیبایی، زیبا
You should know it
تو باید اینو بدونی
(You're beautiful, beautiful
تو زیبایی، زیبا
You should know it)
تو باید اینو بدونی
I think it's time, think it's time that you show it
فکر کنم وقتشه، وقتشه که تو اونو نشون بدی
You're beautiful, beautiful
تو زیبایی، زیبا
Oh oh
اوه اوه

Baby, what you doin', where you at? Where you at?
عزیزم،چیکار می کنی،کجایی؟ کجایی؟
Why work it so shy?
چرا با خجالت انجامش میدی؟
Holdin' back, holdin' back
بغلم کن. بغلم کن
We're not the only ones doing it like that,
ما تنها کسانی نیستیم که این کارو میکنیم
Get it like that, so DJ bring that, bring that, bring that,
بگیرش مثل اون.حالا دجی بدش. بدش. بدش
Bring that back
اونو پس بیار

'Cause All Around The World
چون دور دنیا
People want to be loved, yeah
مردم می خوان محبوب بشن، آره
'Cause All Around The World,
چون دور دنیا
They're no different than us
آنها هیچ تفاوتی با ما ندارند
All Around The World
در سراسر جهان
People want to be loved, oh oh oh
مردم می خواهند عاشق شوند، آه آه آه
All Around The World,
در سراسر جهان
They're no different then us, oh oh oh
آنها هیچ تفاوتی با ما ندارند، اوه اوه اوه

All Around The World
در سراسر جهان

You're crazy girl, crazy girl you should know it
تو دختر دیوونه ای هستی، دختر دیوونه تو باید بدونی


You're crazy girl, crazy girl (don't control it)
تو دیوونه ای دختر.دیوونه ای دختر. کنترلش نکن
Light it up, light it up
نور بالاست.نور بالاست
So explosive
میترکونه
You're crazy girl, ye-yeah
تو دیوونه ای دختر. آره

Baby, what you doin', where you at? Where you at?
عزیزم،چیکار می کنی،کجایی؟ کجایی؟
Why you acting so shy?
چرا حرکاتت خجالت داره؟
Holdin' back, holdin' back
بغلم کن. بغلم کن
We're not the only ones doing it like that,
ما تنها کسانی نیستیم که این کارو میکنیم
Get it like that, so DJ bring that, bring that, bring that,
بگیرش مثل اون.حالا دجی بدش. بدش. بدش
Bring that back
اونو پس بیار

All Around The World
در سراسر جهان
People want to be loved, yeah
مردم می خوان محبوب بشن، آره
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
All Around The World,
در سراسر جهان
They're no different than us (You know, you know, you know)
اونا با ما فرقی ندارن. میدونی. میدونی. میدونی
All Around The World
در سراسر جهان
People want to be loved, oh oh oh
مردم می خواهند عاشق شوند، آه آه آه
All Around The World,
در سراسر جهان
They're no different then us, oh oh oh
آنها هیچ تفاوتی با ما ندارند، اوه اوه اوه
All Around The World!
در سراسر جهان

Once again,
یک بار دیگه
Dynamic duo is back at it!
پویایی دو نفر برگشته
JB, Luda!!
جی بی.لودا!! (اسم خواننده ها)
I love everything about you,
همه چیزای راجبتو دوست دارم
You're imperfectly perfect!
تو با وجود همه نواقص کاملی!
Everyone's itching for beauty
همه دنبال زیبایین
But just scratching the surface.
ولی زیبایی سطحی
Lost time is never found,
وقت از دست رفته برنمیگرده
Can the DJ please reverse it?
دجی برش گردون
In life we pay for change
تو زندگی واسه تغییر بها میدیم
Make every second worth it
هر لحظه رو با ارزش کن
Anything could work if you work it
هر چیزی ممکنه.اگه تو تلاش کنی
When people say you don't deserve it then don't give in
وقتی مردم میگن تو سزاوارش نیستی باعث میشه تو تسلیم نشی
Cause hate may win some battles,
تنفر ممکن است در بعضی از مبارزه ها پیروز شود


But love wins in the end
ولی عشق آخرش برنده میشه
You shine just like the sun
تو درست مانند خورشید می درخشی
While the moon and the stars reflect your light
درحالیکه ماه و ستاره نورتو منعکس میکنن
Beauty revolves around you, it's only right that
زیبایی حول محورتو ، این فقط درسته

All Around The World
در سراسر جهان
People want to be loved, yeah
مردم می خوان محبوب بشن، آره
All Around The World,
در سراسر جهان
They're no different than us
آنها هیچ تفاوتی با ما ندارند
All Around The World
در سراسر جهان
People want to be loved, oh oh oh
مردم می خواهند عاشق شوند، آه آه آه
All Around The World,
در سراسر جهان
They're no different then us, oh oh oh
آنها هیچ تفاوتی با ما ندارند، اوه اوه اوه
All Around The World!
در سراسر جهان
People want to be loved
مردم میخوان دوست داشته بشن
All Around The World
در سراسر جهان
They're no different then us
سپس آنها هیچ تفاوتی با ما ندارند
(All Around The World)
در سراسر جهان

ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال