متن آهنگ Slow Dance از Kelly Clarkson

- Kelly Clarkson

33 👁
You're tall, dark and handsome
You're charming and then some
Know how to romance 'em
But I see through it all
You do everything too fast
You move like a whiplash
You're missin' the romance
And I see through it all

How did you go from being a mama's boy to a ladies' man?
I'm not goin' home with you tonight, but you can hold my hand
And we can take it slow, and I can show you how to Slow Dance
We can take it slow and I can show you how to Slow DanceYou're so unassuming
You know what you're doin'
You're lookin' right through me
And you don't realize
I just see a scared boy
Who's lookin' for new toys
Just tryin' to fill a void
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
And you don't realize

And how did you go from being a mama's boy to a ladies' man?
I'm not goin' home with you tonight, but you can hold my hand
And we can take it slow, and I can show you how to Slow Dance
We can take it slow and I can show you how to Slow Dance


How did you go from being a mama's boy to a ladies' man?
I'm not goin' home with you tonight


Oh, but you can hold my hand
And we can take it slow
And I can show you how to Slow Dance (I can show you)
We can take it slow (Take it slow)
And I can show you how to Slow Dance
And we can take it slow
And I can show you how to Slow Dance
We can take it slow
And I can show you how to Slow Dance
ریتم
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال

0.3804178237915Array ( [depedency load] => 0.00033283233642578 [music find] => 0.32435178756714 [t0.1] => 0.3243579864502 [artist musics] => 0.33834981918335 [rate] => 0.34379601478577 [sugesstion] => 0.35167288780212 [trends] => 0.35287594795227 [sync array] => 0.35312795639038 [titles load] => 0.35339498519897 [comments load] => 0.35380792617798 [abouts load] => 0.35380983352661 [best users load] => 0.37543296813965 [before view load] => 0.37543392181396 ) 0.4316