تصویر آهنگ Poker Face از Lady Gaga

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Poker Face از Lady Gaga

- 2212 👁
دانلود + متن + ترجمه آهنگ Poker Face از Lady Gaga امتیاز 6.7 از 3 نظر

موضوع: روابط جنسی
Mum mum mum mah
ما ما ما ما

Mum mum mum mah
ما ما ما ما

Mum mum mum mah
ما ما ما ما

Mum mum mum mah
ما ما ما ما

Mum mum mum mah
ما ما ما ما


I wanna hold 'em like they do in Texas, please
می خوام اونا رو مثل پوکر تگزاس نگه دارم

Fold 'em, let 'em hit me, raise it; baby, stay with me (I love it)
دستشونو بخونم،بذارم دستمو بخونن،شرطو زیاد کنم،عزیزم،باهام بمون(چون عاشق بازیم)

LoveGame intuition, play the cards with spades to start
دیدن بازی عشق که با پیک شروع میشه

And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart
بعد از این که او را قلاب کردم میخوام بازی کنم تو قلبش


Oh, oh-oh, oh, oh, oh-oh-oh-oh, oh, oh
اوه،اووووو،اوه،اوه،اووووواووو،اوه،اوه

I'll get him hot, show him what I've got
من داغش کردم، بهش نشون بده چی دارم

Oh, oh-oh, oh, oh, oh-oh-oh-oh, oh, oh
اوه،اووووو،اوه،اوه،اووووواووو،اوه،اوه

I'll get him hot, show him what I've got
من داغش کردم، بهش نشون بده چی دارم


Can't read my, can't read my
نمیتونه ذهنمو بخونه، نمیتونه ذهنمو بخونه

No, he can't read my <span class='t_in_l'>Poker Face</span>
نه، اون نمیتونه صورت پوکر منو بخونه

(She's got me like nobody)
(دختره جوری رکب زد که تا حالا نخورده بودم)

Can't read my, can't read my
نمیتونه ذهنمو بخونه، نمیتونه ذهنمو بخونه

No, he can't read my <span class='t_in_l'>Poker Face</span>
نه، اون نمیتونه صورت پوکر منو بخونه

(She's got me like nobody)
(دختره جوری رکب زد که تا حالا نخورده بودم)


P-p-p-<span class='t_in_l'>Poker Face</span>, p-p-<span class='t_in_l'>Poker Face</span>
صورت پوکر، صورت پوکر

Mum mum mum mah
ما ما ما ما

P-p-p-<span class='t_in_l'>Poker Face</span>, p-p-<span class='t_in_l'>Poker Face</span>
صورت پوکر، صورت پوکر

Mum mum mum mah
ما ما ما ما


I wanna roll with him, a hard pair we will be
جوری می پیچونمش ،که باهم جفت شیم

A little gambling is fun when you're with me (I love it)
یه ذره قمار می چسبه وقتی با من باشی( عاشقشم)

Russian Roulette is not the same without a gun
گلوله های روسی بدون تفنگ اینجوری نيستنAnd, baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun (fun)
و عشقم اگر عشق خشن نباشد جالب نیست


Oh, oh-oh, oh, oh, oh-oh-oh-oh, oh, oh
اوه،اووووو،اوه،اوه،اووووواووو،اوه،اوه

I'll get him hot, show him what I've got
من داغش کردم، بهش نشون بده چی دارم

Oh, oh-oh, oh, oh, oh-oh-oh-oh, oh, oh
اوه،اووووو،اوه،اوه،اووووواووو،اوه،اوه

I'll get him hot, show him what I've got
من داغش کردم، بهش نشون بده چی دارم


Can't read my, can't read my
نمیتونه ذهنمو بخونه، نمیتونه ذهنمو بخونه

No, he can't read my <span class='t_in_l'>Poker Face</span>
نه، اون نمیتونه صورت پوکر منو بخونه

(She's got me like nobody)
(دختره جوری رکب زد که تا حالا نخورده بودم)

Can't read my, can't read my
نمیتونه ذهنمو بخونه، نمیتونه ذهنمو بخونه

No, he can't read my <span class='t_in_l'>Poker Face</span>
نه، اون نمیتونه صورت پوکر منو بخونه

(She's got me like nobody)
(دختره جوری رکب زد که تا حالا نخورده بودم)


P-p-p-<span class='t_in_l'>Poker Face</span>, p-p-<span class='t_in_l'>Poker Face</span>
صورت پوکر، صورت پوکر

Mum mum mum mah
ما ما ما ما

ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
P-p-p-<span class='t_in_l'>Poker Face</span>, p-p-<span class='t_in_l'>Poker Face</span>
صورت پوکر، صورت پوکر

Mum mum mum mah
ما ما ما ما

Mum mum mum mah
ما ما ما ما

(Mum mum mum mah)
ما ما ما ما


I won't tell you that I love you, kiss, or hug you
من نمیخوام بگم دوستت دارم ببوسمت یا بغلت کنم

'Cause I'm bluffin' with my muffin
چون من دارم با کیکم بلوف میزنم

I'm not lying, I'm just stunnin' with my love-glue-gunning
دروغ نمیگم، فقط می خوام با عشق چسبناکم خیره کنم

Just like a chick in the casino
مثل يه دختر تو كازينو

Take your bank before I pay you out
حساب بانكیتو خالی كن قبل از اين كه خاليت كنم

I promise this, promise this
اینو قول ميدم، قول میدم

Check this hand 'cause I'm marvelous
اين دستو چك كن چون من حيرت آورم


Can't read my, can't read my
نمیتونه ذهنمو بخونه، نمیتونه ذهنمو بخونه

No, he can't read my <span class='t_in_l'>Poker Face</span>
نه، اون نمیتونه صورت پوکر منو بخونه

(She's got me like nobody)
(دختره جوری رکب زد که تا حالا نخورده بودم)

Can't read my, can't read my
نمیتونه ذهنمو بخونه، نمیتونه ذهنمو بخونه

No, he can't read my <span class='t_in_l'>Poker Face</span>
نه، اون نمیتونه صورت پوکر منو بخونه

(She's got me like nobody)
(دختره جوری رکب زد که تا حالا نخورده بودم)


Can't read my, can't read my
نمیتونه ذهنمو بخونه، نمیتونه ذهنمو بخونه

No, he can't read my <span class='t_in_l'>Poker Face</span>
نه، اون نمیتونه صورت پوکر منو بخونه

(She's got me like nobody)
(دختره جوری رکب زد که تا حالا نخورده بودم)

Can't read my, can't read my
نمیتونه ذهنمو بخونه، نمیتونه ذهنمو بخونهNo, he can't read my <span class='t_in_l'>Poker Face</span>
نه، اون نمیتونه صورت پوکر منو بخونه

(She's got me like nobody)
(دختره جوری رکب زد که تا حالا نخورده بودم)


Can't read my, can't read my
نمیتونه ذهنمو بخونه، نمیتونه ذهنمو بخونه

No, he can't read my <span class='t_in_l'>Poker Face</span>
نه، اون نمیتونه صورت پوکر منو بخونه

(She's got me like nobody)
(دختره جوری رکب زد که تا حالا نخورده بودم)

Can't read my, can't read my
نمیتونه ذهنمو بخونه، نمیتونه ذهنمو بخونه

No, he can't read my <span class='t_in_l'>Poker Face</span>
نه، اون نمیتونه صورت پوکر منو بخونه

(She's got me like nobody)
(دختره جوری رکب زد که تا حالا نخورده بودم)


P-p-p-<span class='t_in_l'>Poker Face</span>, p-p-<span class='t_in_l'>Poker Face</span>
صورت پوکر، صورت پوکر

P-p-p-<span class='t_in_l'>Poker Face</span>, p-p-<span class='t_in_l'>Poker Face</span> (she's got me like nobody)
پ پ پ ...صورت پوکری ،پ پ پ ... صورت پوکری ( منو جوری گیر انداخت که هیچکس نتونست)

P-p-p-<span class='t_in_l'>Poker Face</span>, p-p-<span class='t_in_l'>Poker Face</span>
صورت پوکر، صورت پوکر

Mum mum mum mah
ما ما ما ما

P-p-p-<span class='t_in_l'>Poker Face</span>, p-p-<span class='t_in_l'>Poker Face</span>
صورت پوکر، صورت پوکر

Mum mum mum mah
ما ما ما ما

P-p-p-<span class='t_in_l'>Poker Face</span>, p-p-<span class='t_in_l'>Poker Face</span>
صورت پوکر، صورت پوکر

Mum mum mum mah
ما ما ما ما

P-p-p-<span class='t_in_l'>Poker Face</span>, p-p-<span class='t_in_l'>Poker Face</span>
صورت پوکر، صورت پوکر

Mum mum mum mah
ما ما ما ما


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانلود
320
9.2MB
128
3.8MB
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال