متن آهنگ Rising از Lhasa

Rising - Lhasa


66 👁


I got caught in a storm
And carried away
I got turned, turned around
I got caught in a storm
That's what happened to me
So I didn't call
And you didn't see me for a while
I was rising up
Hitting the ground
And breaking and breaking
I was caught in a storm
Things were flying around


And doors were slamming
And windows were breaking
And I couldn't hear what you were saying
I couldn't hear what you were saying
I couldn't hear what you were saying
I was rising up
Hitting the ground
And breaking and breaking
Rising up
Rising up

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

علیرضا طلیسچی
آمین
محبوب ترین ها
Lhasa

ارسال

ارسال

0.25217080116272Array ( [depedency load] => 0.00047397613525391 [music find] => 0.035372018814087 [t0.1] => 0.035375833511353 [artist musics] => 0.23622298240662 [rate] => 0.23989200592041 [sugesstion] => 0.24674487113953 [sync array] => 0.24696898460388 [titles load] => 0.24723601341248 [recent load] => 0.24879479408264 [comments load] => 0.24918699264526 [best users load] => 0.25000095367432 [before view load] => 0.25000190734863 ) 0.3334