متن آهنگ Ave Maria از Libera

- Libera


2 👁


Ave Maria, gratia plena
Sancta Maria gratia
Ave Maria, mater Dei
Maria, ora pro nobis
Maria, pro nobis

Ave Maria, mater Dei
Maria, ora pro nobis
Maria, pro nobisOra, ora
Ora pro nobis

Ave maria, gratia plena
Sancta Maria gratia
Ave Maria, mater Dei
Maria, ora pro nobis
Maria, pro nobis

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

فرزاد فرزین
هورش بند
محبوب ترین ها
Libera

ارسال

ارسال

0.21400713920593Array ( [depedency load] => 0.00031900405883789 [music find] => 0.026901960372925 [t0.1] => 0.02690601348877 [artist musics] => 0.10417103767395 [rate] => 0.10775399208069 [sugesstion] => 0.11382913589478 [sync array] => 0.1140239238739 [titles load] => 0.11428904533386 [comments load] => 0.11461901664734 [best users load] => 0.21197509765625 [before view load] => 0.21197700500488 ) 0.2627