متن و ترجمه آهنگ Leave Out All the Rest از Linkin Park

- Linkin Park

848 👁 متن و ترجمه آهنگ Leave Out All the Rest از Linkin Park - امتیاز 9.6 از 5 نظر
I dreamed I was missing
خواب دیدم که گم شدم
You were so scared
تو خیلی ترسیده بودی
But no one would listen
اما کسی گوش نمیکرد
'Cause no one else cared
چون هیچکس اهمیت نمیداد

After my dreaming
بعد از خوابم
I woke with this fear
با این ترس بیدار شدم
What am I leaving
که چه چیزی به جا میذارم
When I'm done here
وقتی کارم اینجا تموم بشه؟

So if you're asking me, I want you to know
پس اگه داری از من می‌پرسی، دوست دارم بدونی...

When my time comes
... وقتی که زمانم سر برسه
Forget the wrong that I've done
کار های اشتباهی که انجام دادم رو فراموش کن
Help me leave behind some reasons to be missed
کمکم کن چنتا دلیل برای اینکه به یادم باشن به جا بزارم

And don't resent me
و واسه من افسوس نخور
And when you're feeling empty
و وقتی که احساس پوچی میکنی
Keep me in your memory
من رو در ذهنت نگه دار
Leave Out All the Rest
بقیه رو فراموش کن
Leave Out All the Rest
بقیه رو فراموش کنDon't be afraid!
نترس
I've taken my beating
من دیگه نفسمو کشیده ام
I've shared what I've made
هرچی ساختم رو تقسیم میکنم

I'm strong on the surface
از بیرون قوی ام
Not all the way through
اما نه همه جوره از داخل
I've never been perfect
من هیچ وقت کامل نبودم
But neither have you
اما تو هم نبودی

So if you're asking me, I want you to know
پس اگه داری از من می‌پرسی، دوست دارم بدونی...
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

When my time comes
... وقتی که زمانم سر برسه
Forget the wrong that I've done
کار های اشتباهی که انجام دادم رو فراموش کن
Help me leave behind some reasons to be missed
کمکم کن چنتا دلیل برای اینکه به یادم باشن به جا بزارم

Don't resent me
از من متنفر نباس
And when you're feeling empty
و وقتی که احساس پوچی میکنی
Keep me in your memory
من رو در ذهنت نگه دار
Leave Out All the Rest
بقیه رو فراموش کن
Leave Out All the Rest
بقیه رو فراموش کن

Forgetting all the hurt inside you've learned to hide so well
تمام آسیب های درونت رو که یاد گرفتی به خوبی پنهان کنی رو فراموش کن
Pretending someone else can come and save me from myself
تظاهر کن کسی میاد و میتونه منو از دست خودم نجات بده
I can't be who you are
من نمیتونم کسی که تو هستی باشم

When my time comes
... وقتی که زمانم سر برسه


Forget the wrong that I've done
کار های اشتباهی که انجام دادم رو فراموش کن
Help me leave behind some reasons to be missed
کمکم کن چنتا دلیل برای اینکه به یادم باشن به جا بزارم

Don't resent me
از من متنفر نباس
And when you're feeling empty
و وقتی که احساس پوچی میکنی
Keep me in your memory
من رو در ذهنت نگه دار
Leave Out All the Rest
بقیه رو فراموش کن
Leave Out All the Rest
بقیه رو فراموش کن

Forgetting all the hurt inside you've learned to hide so well
تمام آسیب های درونت رو که یاد گرفتی به خوبی پنهان کنی رو فراموش کن
Pretending someone else can come and save me from myself
تظاهر کن کسی میاد و میتونه منو از دست خودم نجات بده
I can't be who you are
من نمیتونم کسی که تو هستی باشم
I can't be who you are
من نمیتونم کسی که تو هستی باشم

ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال

0.059091806411743Array ( [depedency load] => 0.00034880638122559 [music find] => 0.014310836791992 [t0.1] => 0.014314889907837 [artist musics] => 0.01761794090271 [rate] => 0.022647857666016 [sugesstion] => 0.03026294708252 [trends] => 0.031131982803345 [sync array] => 0.031315803527832 [titles load] => 0.031819820404053 [comments load] => 0.03219199180603 [abouts load] => 0.032192945480347 [best users load] => 0.054993867874146 [before view load] => 0.054996013641357 ) 0.1153