متن و ترجمه آهنگ Leave Out All the Rest از Linkin Park

- Linkin Park


451 👁 متن و ترجمه آهنگ Leave Out All the Rest از Linkin Park - امتیاز 9.5 از 4 نظر


I dreamed I was missing
خواب دیدم که گم شدم

You were so scared
تو خیلی ترسیده بودی

But no one would listen
اما کسی گوش نمیکرد

'Cause no one else cared
چون هیچکس اهمیت نمیداد


After my dreaming
بعد از خوابم

I woke with this fear
با این ترس بیدار شدم

What am I leaving
که چه چیزی به جا میذارم

When I'm done here
وقتی کارم اینجا تموم بشه؟


So if you're asking me, I want you to know
پس اگه داری از من می‌پرسی، دوست دارم بدونی...


When my time comes
... وقتی که زمانم سر برسه

Forget the wrong that I've done
کار های اشتباهی که انجام دادم رو فراموش کن

Help me leave behind some reasons to be missed
کمکم کن چنتا دلیل برای اینکه به یادم باشن به جا بزارم


And don't resent me
و واسه من افسوس نخور

And when you're feeling empty
و وقتی که احساس پوچی میکنی

Keep me in your memory
من رو در ذهنت نگه دار

Leave out all the rest
بقیه رو فراموش کن

Leave out all the rest
بقیه رو فراموش کن


Don't be afraid!
نترس

I've taken my beating
من دیگه نفسمو کشیده ام

I've shared what I've made
هرچی ساختم رو تقسیم میکنم


I'm strong on the surface
از بیرون قوی ام

Not all the way through
اما نه همه جوره از داخل

I've never been perfect
من هیچ وقت کامل نبودم

But neither have you
اما تو هم نبودی


So if you're asking me, I want you to know
پس اگه داری از من می‌پرسی، دوست دارم بدونی...
When my time comes
... وقتی که زمانم سر برسه

Forget the wrong that I've done
کار های اشتباهی که انجام دادم رو فراموش کن

Help me leave behind some reasons to be missed
کمکم کن چنتا دلیل برای اینکه به یادم باشن به جا بزارم


Don't resent me
از من متنفر نباس

And when you're feeling empty
و وقتی که احساس پوچی میکنی

Keep me in your memory
من رو در ذهنت نگه دار

Leave out all the rest
بقیه رو فراموش کن

Leave out all the rest
بقیه رو فراموش کن


Forgetting all the hurt inside you've learned to hide so well
تمام آسیب های درونت رو که یاد گرفتی به خوبی پنهان کنی رو فراموش کن

Pretending someone else can come and save me from myself
تظاهر کن کسی میاد و میتونه منو از دست خودم نجات بده

I can't be who you are
من نمیتونم کسی که تو هستی باشم


When my time comes
... وقتی که زمانم سر برسه

Forget the wrong that I've done
کار های اشتباهی که انجام دادم رو فراموش کن

Help me leave behind some reasons to be missed
کمکم کن چنتا دلیل برای اینکه به یادم باشن به جا بزارم


Don't resent me
از من متنفر نباس

And when you're feeling empty
و وقتی که احساس پوچی میکنی

Keep me in your memory
من رو در ذهنت نگه دار

Leave out all the rest
بقیه رو فراموش کن

Leave out all the rest
بقیه رو فراموش کن


Forgetting all the hurt inside you've learned to hide so well
تمام آسیب های درونت رو که یاد گرفتی به خوبی پنهان کنی رو فراموش کن

Pretending someone else can come and save me from myself
تظاهر کن کسی میاد و میتونه منو از دست خودم نجات بده

I can't be who you are
من نمیتونم کسی که تو هستی باشم

I can't be who you are
من نمیتونم کسی که تو هستی باشمریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

سیروان خسروی
همایون شجریان
محبوب ترین ها
Linkin Park

ارسال

ارسال

0.19378995895386Array ( [depedency load] => 0.00028395652770996 [music find] => 0.011632919311523 [t0.1] => 0.011636972427368 [artist musics] => 0.088165998458862 [rate] => 0.091804981231689 [sugesstion] => 0.097414016723633 [sync array] => 0.09757399559021 [titles load] => 0.097807884216309 [comments load] => 0.098140954971313 [best users load] => 0.19153785705566 [before view load] => 0.19154000282288 ) 0.2427