متن آهنگ Shyer از London Grammar

- London Grammar

31 👁
I’m feeling shyer
And the world gets darker
Hold yourself a little higher
Bridge that gap just further

And all your being
I’d ask you to give it up
Oh, ancient feeling, love
So beautifully dressed up

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Feeling shyer
I’m feeling shyer
I’m feeling shyer

Maybe you should call her
Deep in the night for her
And all your being
I’d ask you to give it up
I’d ask you to give it up
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.34991002082825Array ( [depedency load] => 0.00036191940307617 [music find] => 0.07668399810791 [t0.1] => 0.076689004898071 [artist musics] => 0.22608804702759 [rate] => 0.23113894462585 [sugesstion] => 0.24244093894958 [sync array] => 0.24420809745789 [titles load] => 0.24450302124023 [comments load] => 0.24517488479614 [best users load] => 0.3464720249176 [before view load] => 0.34647297859192 ) 0.4425