متن آهنگ Shyer از London Grammar

Shyer - London Grammar


8 👁


I’m feeling shyer
And the world gets darker
Hold yourself a little higher
Bridge that gap just further

And all your being
I’d ask you to give it up
Oh, ancient feeling, love
So beautifully dressed upFeeling shyer
I’m feeling shyer
I’m feeling shyer

Maybe you should call her
Deep in the night for her
And all your being
I’d ask you to give it up
I’d ask you to give it up

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.34151697158813Array ( [depedency load] => 0.00036096572875977 [music find] => 0.064100027084351 [t0.1] => 0.064103841781616 [artist musics] => 0.31503486633301 [rate] => 0.32391786575317 [sugesstion] => 0.33366298675537 [sync array] => 0.33397793769836 [titles load] => 0.33428597450256 [recent load] => 0.33511400222778 [comments load] => 0.33555006980896 [best users load] => 0.33651494979858 [before view load] => 0.3365159034729 ) 0.4099