متن آهنگ Stay Awake از London Grammar

Stay Awake - London Grammar


11 👁


I am the blank page before you
I am the fine idea you crave
I live and breathe under the moon
And when you cross that bridge
I’ll come find you

Stay awake with me
You know I can’t just let you be
Stay awake with me
Take your hand and come and find me

I don’t have a skin like you do
To keep it all in like you do


I don’t have a soul like you
The only one I have
Is the one I stole from you

Stay awake with me
You know I can’t just let you be
Stay awake with me
Take your hand and come and find me
Stay awake with me
You know I can’t just let you be
Stay awake with me
Take your hand and come and find me

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.33032989501953Array ( [depedency load] => 0.0005497932434082 [music find] => 0.041236877441406 [t0.1] => 0.041239976882935 [artist musics] => 0.30681300163269 [rate] => 0.31316590309143 [sugesstion] => 0.3208749294281 [sync array] => 0.32123684883118 [titles load] => 0.32154178619385 [recent load] => 0.32639288902283 [comments load] => 0.32706093788147 [best users load] => 0.32795000076294 [before view load] => 0.32795095443726 ) 0.4126