متن آهنگ Stay Awake از London Grammar

- London Grammar

35 👁
I am the blank page before you
I am the fine idea you crave
I live and breathe under the moon
And when you cross that bridge
I’ll come find you

Stay awake with me
You know I can’t just let you be
Stay awake with me
Take your hand and come and find me

I don’t have a skin like you do
To keep it all in like you do
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
I don’t have a soul like you
The only one I have
Is the one I stole from you

Stay awake with me
You know I can’t just let you be
Stay awake with me
Take your hand and come and find me
Stay awake with me
You know I can’t just let you be
Stay awake with me
Take your hand and come and find me
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.43652415275574Array ( [depedency load] => 0.00036811828613281 [music find] => 0.048572063446045 [t0.1] => 0.048587083816528 [artist musics] => 0.22036600112915 [rate] => 0.23069906234741 [sugesstion] => 0.24977207183838 [sync array] => 0.25002408027649 [titles load] => 0.25031709671021 [comments load] => 0.25075197219849 [best users load] => 0.43050098419189 [before view load] => 0.43050312995911 ) 0.5273