متن آهنگ Lullaby از Low

Lullaby - Low


26 👁


cross over and turn
feel the spot don't let it burn
we all want we all yearn
be soft don't be stern
lullaby


was not supposed to make you cry
I sang the words I meant
I sang

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

شادمهر عقیلی
امین حبیبی
محبوب ترین ها
Low

ارسال

ارسال

0.24185705184937Array ( [depedency load] => 0.00034093856811523 [music find] => 0.033015012741089 [t0.1] => 0.033019065856934 [artist musics] => 0.22419595718384 [rate] => 0.2293119430542 [sugesstion] => 0.23633694648743 [sync array] => 0.2365550994873 [titles load] => 0.23732113838196 [recent load] => 0.23806095123291 [comments load] => 0.2384181022644 [best users load] => 0.23947596549988 [before view load] => 0.23947715759277 ) 0.3248