متن آهنگ Nefeli از Ludovico Einaudi

- Ludovico Einaudi

29 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


موئر
ساسی
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.31543517112732Array ( [depedency load] => 0.00039315223693848 [music find] => 0.036449193954468 [t0.1] => 0.036454200744629 [artist musics] => 0.19052910804749 [rate] => 0.19634604454041 [sugesstion] => 0.21124911308289 [sync array] => 0.21179819107056 [titles load] => 0.2126522064209 [comments load] => 0.21310305595398 [best users load] => 0.30817699432373 [before view load] => 0.30817818641663 ) 0.3958