متن آهنگ Thorns از Luna Shadows

Thorns - Luna Shadows


13 👁


One day we, in ceremony
Will throw away the ashes to the sea
For now breathe, patiently
The glow of something magic in your reach

What have we built here?
We, the troubled architects of this

You loved it broken
Who are you to mourn
Who are you to mourn
You spoke of roses
All I feel are thorns
All I feel, all I feel are thorns
In my sweet side, in my sweet side

Dried out leaves and enemies
Pressed between the pages left to read
Thick as thieves, carefully
Stepping without breaking underneath

What have we built here?
We, the troubled architects of thisYou loved it broken
Who are you to mourn
Who are you to mourn
You spoke of roses
All I feel are thorns
All I feel, all I feel are thorns
In my sweet side, in my sweet side
In my sweet side, in my sweet side

You loved it broken
Who are you to mourn
Who are you to mourn

You spoke of roses
All I feel are thorns
All I feel, all I feel are thorns
In my sweet side, all I feel are thorns
In my sweet side, all I feel are thorns
In my sweet side, all I feel are thorns
In my sweet side, all I feel are thorns

In my sweet side, in my sweet side

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

باران
سینا سرلک
محبوب ترین ها
Luna Shadows

ارسال

ارسال

0.38316297531128Array ( [depedency load] => 0.00035691261291504 [music find] => 0.17723608016968 [t0.1] => 0.17776107788086 [artist musics] => 0.36662292480469 [rate] => 0.37102794647217 [sugesstion] => 0.37682008743286 [sync array] => 0.37703394889832 [titles load] => 0.37829995155334 [recent load] => 0.37952399253845 [comments load] => 0.37988996505737 [best users load] => 0.3807361125946 [before view load] => 0.38073706626892 ) 0.4716