متن آهنگ 그 남잔 말야 از M.C The Max

- M.C The Max

25 👁
바람 부는 이런 날엔
넌 어디서 뭘 하는지
오늘 따라 오늘 따라 궁금해
너무 쉽게 잊혀 지면
흩날리는 저 꽃잎처럼
그 거리에 널 부르며 서 있어
미치도록 널 사랑한
남자가 있었어
그 남잔 말야
아직도 네 추억에 살아
네가 너무 그리워
네가 너무 그리워
정신 못 차릴 만큼
느껴지니 느껴지니 내 맘이
혼자 걷는 밤거리가
이렇게나 쓸쓸한지
이별 후에 이별 후에 배웠어
미치도록 널 사랑한
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
남자가 있었어
그 남잔 말야
아직도 네 추억에 살아
네가 너무 그리워
네가 너무 그리워
정신 못 차릴 만큼
느껴지니 느껴지니 내 사랑아
바람 부는 이런 날에
그리운 사람 너야
미치도록 널 사랑한 남잘
넌 잊었니
그 남잔 말야
아직도 너 오길 기다려
네가 너무 그리워
네가 너무 그리워
정신 못 차릴 만큼
느껴지니 느껴지니 내 사랑아
ریتم
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

ماکان بند
حمید صفت
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.40978097915649Array ( [depedency load] => 0.00031495094299316 [music find] => 0.028378009796143 [t0.1] => 0.028381109237671 [artist musics] => 0.20416593551636 [rate] => 0.20880794525146 [sugesstion] => 0.21853113174438 [sync array] => 0.24069905281067 [titles load] => 0.24095892906189 [comments load] => 0.24135208129883 [best users load] => 0.40634202957153 [before view load] => 0.40634393692017 ) 0.4632