متن آهنگ 바라보기 از M.C The Max

- M.C The Max

30 👁
마음이 알고 가
낯선 길인데도
니 숨결이 머문 자리는
너무 그립다
그립다 못해 아프다
누군가를 두 눈에 담았을 뿐인데
눈물이
그댄 내 삶의 이유 입니다
겁 없는 사랑이라서
사랑이 아픔을 앞서 나가서
바라보는 일이 내 전부래도
버릴 수 없는 그대 입니다
어제도 그래 오늘도 반쯤
ریتم
دانلود
날 미치게 망가트려놓고
아무리 애써봐도
지워지지 않을 그리움
나를 사랑하지 않아도
거칠 것이 없는 나라서
이 사랑에 모든 걸 내던집니다
끝이 결코 행복하지 않아도
내 가슴이 가는 데로 따라 걷는다
그댄 내가 사는 이유입니다
바라보는 일이 내 전부래도
손 놓지 못할 사랑입니다
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

حمید اصغری
بهنام بانی
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.43935012817383Array ( [depedency load] => 0.00035619735717773 [music find] => 0.047868013381958 [t0.1] => 0.047872066497803 [artist musics] => 0.23061108589172 [rate] => 0.23543810844421 [sugesstion] => 0.24523401260376 [sync array] => 0.26788115501404 [titles load] => 0.26812815666199 [comments load] => 0.26853203773499 [best users load] => 0.43543720245361 [before view load] => 0.43544912338257 ) 0.5059