متن آهنگ Enjoy Your Life از Marina

- 64 👁I, I know
You've been feeling stuck, feeling low
You can’t see
How good this life can be

Looking to the future like it's gonna make you happy
Save you from reality, yeah, yeah
Imagining the worst like it's gonna end so badly, yeah, yeah

Sit back and enjoy your problems (Uh)
You don’t always have to solve them (Yeah)
'Cause your worst days, they are over
So Enjoy Your Life
Yeah, you might as well accept it (Uh)
Don't you waste your time regretting (Yeah)
'Cause your worst days, they are over
So Enjoy Your LifeSun comes up
Your eyes they see clear
Take one breath
Your worries start to disappear

Looking to the future never seemed to make you happy
Took you from reality, yeah, yeah
Imagining the worst like it's gonna end so badly, yeah, yeah

ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Sit back and enjoy your problems (Uh)
You don't always have to solve them (Yeah)
'Cause your worst days, they are over
So Enjoy Your Life
Yeah, you might as well accept it (Uh)
Don't you waste your time regretting (Yeah)
’Cause your worst days, they are over
So Enjoy Your Life

When we’re down low
Everybody's moving ’round in slo-mo
Never think we'll get out of this black hole
But you're not living in this world alone, aloneSit back and enjoy your problems (Uh)
You don't always have to solve them (Yeah, ooh-ooh)
’Cause your worst days, they are over (Ooh-ooh)
(Ooh-ooh) So Enjoy Your Life
Yeah, you might as well accept it (Uh)
Don't you waste your time regretting (Yeah, ooh-ooh)
'Cause your worst days, they are over (Ooh-ooh)
So Enjoy Your Life (Ooh-ooh)

So Enjoy Your Life (Uh, ooh-ooh)
So Enjoy Your Life (Ooh-ooh, ooh-ooh)
So Enjoy Your Life
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال