متن آهنگ Vuela vuela از Magneto

- Magneto

32 👁
"Vuela Vuela"

Cuando pienses que el amor
Se ha olvidado de que estás ahí
Vuela vuela con tu imaginación

Si no puedes ser feliz
No te rindas puedes recurrir
Vuela vuela con tu imaginación

Volando encontrarás
Un mundo nuevo
Solo déjate llevar

Vuela vuela
No te hace falta equipaje(vuela,vuela)
Vuela vuela
Nadie controla tu imagen
Vuela vuela
Verás que todo es posible(vuela, vuela)
Vuela vuela
Despierta tu mente

Si estás solo en un rincón
Y la tristeza entra en tu corazón
Vuela vuela con tu imaginación

Si andas buscando un lugar
Donde el cielo se una con el mar
Vuela vuela con tu imaginación
Volando encontrarás
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Un mundo nuevo
Solo déjate llevar

Vuela vuela
No te hace falta equipaje(vuela vuela)
Vuela vuela
Nadie controla tu imagen
Vuela vuela
Verás que todo es posible(vuela vuela)
Vuela vuela
Despierta tu mente

Volando encontrarás
Un mundo nuevo
Solo déjate llevar

Vuela vuela
No te hace falta equipaje(vuela vuela)
Vuela vuela
Nadie controla tu imagen
Vuela vuela
Verás que todo es posible(vuela vuela)
Vuela vuela
Despierta tu mente
Vuela vuela
No te hace falta equipaje
Vuela vuela
Nadie controla tu imagen
Vuela vuela
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

عارف
محمد رضا گلزار
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.32835698127747Array ( [depedency load] => 0.00051093101501465 [music find] => 0.027962923049927 [t0.1] => 0.027967929840088 [artist musics] => 0.13867688179016 [rate] => 0.14325094223022 [sugesstion] => 0.15291690826416 [sync array] => 0.16353297233582 [titles load] => 0.16376399993896 [comments load] => 0.16413497924805 [best users load] => 0.32571387290955 [before view load] => 0.32571578025818 ) 0.3835