تصویر آهنگ متن آهنگ Kami Ba Man Modara Kon از Mahasty از Mahasty

متن آهنگ Kami Ba Man Modara Kon از Mahasty

- Mahasty - 40 Mahasty Golden Songs, Vol 2 - Persian Music


179 👁


کمی با من مدارا کن
که خود را با تو بشناسم
من گم را تو پیدا کن
تو را از شب جدا کردم
تو را از قصه آوردم
نمیشد با تو بد باشم
نمی شد از تو برگردم
کمــی با مــن . مــدارا کــن
صبوری کن تحمل کن
من گم را تو پیدا کن
نه از برگم نه از جنگل
نه از باران . نه از شبنم
نه آن تعمیدی رودم
نه آن مریم ترین مریم
منم همسقف دیروزی
که عطر خانگی دارم


که دستان تو را باید
به شام سفره بسپارم
اگر سختم . اگر دشوار
اگر سیل مصیبت بار
اگر تلخم . اگر بیمار
منم از عشق تو بسیار
من آن هم خون و هم گریه
که بغضش را به دریا داد
که از اوج پریدن ها
بر این ویرانه ها افتاد
کمــی با مــن . مــدارا کــن
صبوری کن تحمل کن
من گم را تو پیدا


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.18548488616943Array ( [depedency load] => 0.00029277801513672 [music find] => 0.010092973709106 [t0.1] => 0.010095834732056 [artist musics] => 0.085839986801147 [rate] => 0.089478969573975 [sugesstion] => 0.095480918884277 [sync array] => 0.095666885375977 [titles load] => 0.095937967300415 [comments load] => 0.096292972564697 [best users load] => 0.18335390090942 [before view load] => 0.18335580825806 ) 0.2347