متن و ترجمه آهنگ Mawlaya از Maher Zain

- Maher Zain


291 👁


Mawlaya salli wa sallim da'iman abadan
پروردگار من صلوات و سلام خود دائما و برای همیشه بر تو میفرستد

'Ala habibika khayril khalqi kullihimi
بر محبوبت که بهترین مخلوقات است

Mawlaya salli wa sallim da'iman abadan
پروردگار من صلوات و سلام خود دائما و برای همیشه بر تو میفرستد

'Ala habibika khayril khalqi kullihimi
بر محبوبت که بهترین مخلوقات است

Ya Rabbee salli 'aleeh
پروردگارا درود خود را بر او بفرست

Salawatu Allahi 'aleeh
درود خداوند بر او باد


All the poetry ever written
همه اشعاری که تاکنون سروده شده اند

Every verse and every line
هر آیه و خطی

All the love songs in the world
همه ی آهنگ های عاشقانه ی جهان

Every melody and rhyme
هر ملودی و قافیه ای

If they were combined
اگر هم با هم در هم آمیخته شده باشند

They would still be unable to express
هنوز هم ناتوان خواهند بود که بیان کنند....


What I want to define
آن چه راکه من می خواهم تعریف کنم

When I try to describe my love for you
وقتی که می خواهم عشقم نسبت به تو را توصیف کنم


Every sound and every voice
هر صدا و آوایی...

In every language ever heard
به هر زبانی که تاکنون شنیده شده است...

Each drop of ink that has been used
هر قطره ی جوهری که استفاده شده استTo write every single word
که هر تک جمله ای را بنویسد

They could never portray
هرگز نمی توانند به تصویر بکشند...

Everything I feel in my heart and want to say
آنچه را که من در قلب خود احساس می کنم و می خواهم بگویم

And it's hard to explain
و خیلی سخته که شرح داد...

Why I could never describe my love for you
که چرا هرگز من عشقم نسبت به تو را توصیف نکرده ام


There's not a single person
حتی یک شخص هم وجود ندارد

Who can ever match his worth
که ارزشی هم سنگ او داشته باشد

In character and beauty
چه از نظر کاراکتر(شخصیت)و چه از نظر زیبایی

To ever walk on earth
(درمیان آن ها که )که برای همیشه بر زمین قدم می گذارند

I envy every rock and tree
من به هر تخته سنگ و درخت ...

And every grain of sand
و هر دانه ی شن حسادت می کنم

That embraced his noble feet
که پاهای مبارک او را در آغوش گرفتند

Or that kissed his blessed hands
یا دستان مبارک او را بوسیدند

Ya Rasool Allah
ای پیامبر خدا

Ya Habiba Allah
ای محبوب خدا

Grant us the chance to be with him
افتخار بودن با تو را به ما عطا کن

we pray to Allah
ما به درگاه خدا دعا می کنیمریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.25796484947205Array ( [depedency load] => 0.00028586387634277 [music find] => 0.012849807739258 [t0.1] => 0.012852907180786 [artist musics] => 0.11638689041138 [rate] => 0.1224730014801 [sugesstion] => 0.13305282592773 [sync array] => 0.13334798812866 [titles load] => 0.13366603851318 [comments load] => 0.1342179775238 [best users load] => 0.25595784187317 [before view load] => 0.25595998764038 ) 0.3107