متن آهنگ Khaharak از Majid Kazemi

- Majid Kazemi

44 👁
خواهرک گریه نکن، با من باش!
تا که میهن، از«جوونمردی» خوشه
تا که تار و پود این «پدرکده»
زن زن و دختر بَر و مادرکُشه!
خواهرک گریه نکن، با من باش!
که میشه به سمت هم پلواره شد
میشه رو سرداب و پستو خط کشید
میشه، باهم یه افق ستاره شد!
از مُدِ مردونه ی زن و بَزَک
توعروسک بازی یکنفره،
دل نده به کنج و دنج و شرم و شک
گم نشو، نذار که خوابت ببره

تا ته حماسه پدر بزرگ
پی رد پایی ازخودت نرو
بی بی یه حکایتو نگاه کن
قهرمان دوم قصه نشو!
تا ته حماسه پدر بزرگ
پی رد پایی ازخودت نرو
بی بی یه حکایتو نگاه کن
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
قهرمان دوم قصه نشو!

آفرینشگرآینده تویی
!تو که با اسطوره ها برابری
نبض تاریخو تو زنده میکنی
تو که دنیا رو به فردا میبری
سمت موج و اوج پیروزی عشق
خواهرم، خواهرکم با من باش!
از شب و مه به جهان بوسه بزن
خود خورشید شو و روشن باش!

تا ته حماسه پدر بزرگ
پی رد پایی ازخودت نرو
بی بی یه حکایتو نگاه کن
قهرمان دوم قصه نشو!
تا ته حماسه پدر بزرگ
پی رد پایی ازخودت نرو
بی بی یه حکایتو نگاه کن
قهرمان دوم قصه نشو!
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.40775394439697Array ( [depedency load] => 0.00032997131347656 [music find] => 0.026008129119873 [t0.1] => 0.026011943817139 [artist musics] => 0.2055389881134 [rate] => 0.21039915084839 [sugesstion] => 0.22025609016418 [sync array] => 0.24302291870117 [titles load] => 0.24327898025513 [comments load] => 0.24369406700134 [best users load] => 0.40528798103333 [before view load] => 0.40528893470764 ) 0.4607