متن آهنگ Healing Incantation از Mandy Moore

- Mandy Moore


5 👁


Flower gleam and glow
Let your powers shine
Make the clock reverse
Bring back what once was mine
Heal what has been hurt
Change the fates design


Save what has been lost
Bring back what once was mine
What once was mine


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

حمید اصغری
محمد رضا گلزار
محبوب ترین ها
Mandy Moore

ارسال

ارسال

0.1816508769989Array ( [depedency load] => 0.00032687187194824 [music find] => 0.048514842987061 [t0.1] => 0.048518896102905 [artist musics] => 0.13078904151917 [rate] => 0.13417100906372 [sugesstion] => 0.14012098312378 [sync array] => 0.14034700393677 [titles load] => 0.1406078338623 [recent load] => 0.14113402366638 [comments load] => 0.14149403572083 [best users load] => 0.17960405349731 [before view load] => 0.17960500717163 ) 0.2328