تصویر آهنگ متن آهنگ Kee Seda Kard Mano از Marjan از Marjan

متن آهنگ Kee Seda Kard Mano از Marjan

- Marjan - Kavire Del


167 👁


کی صدا کرد منو ؟ کی صدا کرد
کی صدا کرد منو ؟ کی صدا کرد
کی با آواز خوش عشق صدا کرد منو؟
کی صدا کرد؟
مثل شبنم با تن گل آشنا کرد منو؟
آشنا کرد
کی از اون پنجره ی بسته جدا کرد منو؟
کی از اون زندون صدساله رها کرد منو؟
کی رها کرد؟
کی رها کرد؟
کی صدا کرد؟
کی صدا کرد؟
کیه اونکه مثل بارون با تن باغچه رفیقه؟
واسه تنهایی عاشق مثل شب, گریه شفیقه
کیه اونکه توی سینش نفس بهارو داره؟
تو کلام مهربونش لطف قصه هارو داره؟
کیه اونکه میتونه طلوع آفتاب باشه؟
واسه انگشتر عشق نگین کمیاب باشه
کی رها کرد منو؟ کی رها کرد؟
کی صدا کرد منو؟ کی صدا کرد؟


کی با آواز خوش عشق صدا کرد منو؟
کی صدا کرد؟
مثل شبنم با تن گل آشنا کرد منو؟
آشنا کرد
کی از اون پنجره ی بسته جدا کرد منو؟
کی از اون زندون صدساله رها کرد منو؟
کی رها کرد؟
کی رها کرد؟
کی صدا کرد؟
کی صدا کرد؟
کیه اونکه مثل بارون با تن باغچه رفیقه؟
واسه تنهایی عاشق مثل شب, گریه شفیقه
کیه اونکه توی سینش نفس بهارو داره؟
تو کلام مهربونش لطف قصه هارو داره؟
کیه اونکه میتونه طلوع آفتاب باشه؟
واسه انگشتر عشق نگین کمیاب باشه
کی رها کرد منو؟ کی رها کرد؟
کی صدا کرد منو؟ کی صدا کرد؟


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.21853494644165Array ( [depedency load] => 0.00046300888061523 [music find] => 0.024127006530762 [t0.1] => 0.024132013320923 [artist musics] => 0.10112810134888 [rate] => 0.10487413406372 [sugesstion] => 0.11111497879028 [sync array] => 0.11140108108521 [titles load] => 0.11170697212219 [comments load] => 0.11219310760498 [best users load] => 0.21645998954773 [before view load] => 0.21646213531494 ) 0.2837