متن و ترجمه آهنگ Inta Hayati از Massari

- Massari

ژانر: فولک - کلاسیک

موضوع: مرگ - جنگ

3132 👁 متن و ترجمه آهنگ Inta Hayati از Massari - امتیاز 9.4 از 19 نظر
I wanna tell you how I feel
من دوست دارم که بهت بگم چه احساسی دارم
And let you know it
و بذارم که بفهمیش
First time I seen you girl
اولین باری که دیدمت
I swear that you was glowing
قسم میخورم که میدرخشیدی

I wanna let you know
میخوام بذارم بفهمی
With me you're not alone
بامن تو تنها نیستی
So let it go and let it go
پس بذار بره
To where it's going
اونجایی که داره پیش میره

Come with it slow
باهاش راه بیا آروم
Baby, come with it slowly
عزیزم باهاش بیا آروم
I wanna work your body
میخوام روی بدنت کار کنم
Just so I can hear you say
فقط برای اینکه بشنوم میگی

Come with it slow
باهاش راه بیا آروم
Baby, come with it slowly
عزیزم باهاش بیا آروم
I wanna work your body
میخوام روی بدنت کار کنم
Just so I can hear you say
فقط برای اینکه بشنوم میگی

Inta Hayati, inta habibi
تو زندگیمی تو عزیزمی
Min awil nazra, w sert nasibi
از اولین نگاه نصیبم شدی
Inta Hayati, inta habibi
تو زندگیمی تو عزیزمی
Min awil nazra, w sert nasibi
از اولین نگاه نصیبم شدی

It's written all over your face
نوشته شده همه جای صورتت
Don't try to hide it
سعی نکن مخفیش کنی
You want my love and
عشقمو میخوای
If you're looking you can find it
اگه دنبالش میگردی میتونی پیداش کنی

Just know you gotta know
فقط بدون که باید بدونی
With me you're not alone
بامن تو تنها نیستی
ریتم
دانلود
So when you're feeling high
پس وقتی احساس میکنی بالا هستی
You feel; you can't deny it
احساس میکنی انکارش نکن

Come with it slow
باهاش راه بیا آروم
Baby, come with it slowly
عزیزم باهاش بیا آروم
I wanna work your body
میخوام روی بدنت کار کنم
Just so I can hear you say
فقط برای اینکه بشنوم میگی

Come with it slow
باهاش راه بیا آروم
Baby, come with it slowly
عزیزم باهاش بیا آروم
I wanna work your body
میخوام روی بدنت کار کنم
Just so I can hear you say
فقط برای اینکه بشنوم میگی

Inta Hayati, inta habibi
تو زندگیمی تو عزیزمی
Min awil nazra, w sert nasibi
از اولین نگاه نصیبم شدی
Inta Hayati, inta habibi
تو زندگیمی تو عزیزمی
Min awil nazra, w sert nasibi
از اولین نگاه نصیبم شدی

I know you want my lovin', girl, it shows
میدونم عشقم رو میخوای دختر معلومه
Come get it, come with it slow
بیا بگیرش باهاش راه بیا
Baby, with me you're not alone
عزیزم با من تو تنها نیستی
I want it, you got it, love
من میخوامش تو داریش عشق

Inta Hayati, inta habibi
تو زندگیمی تو عزیزمی
Min awil nazra, w sert nasibi
از اولین نگاه نصیبم شدی
Inta Hayati, inta habibi
تو زندگیمی تو عزیزمی
Min awil nazra, w sert nasibi
از اولین نگاه نصیبم شدی

I want it, you got it, love
من میخوامش تو داریش عشق
I want it, you got it, love
من میخوامش تو داریش عشق

ریتم
دانلوددانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال

0.085118055343628Array ( [depedency load] => 0.00033116340637207 [music find] => 0.012864112854004 [t0.1] => 0.012868165969849 [artist musics] => 0.04061222076416 [rate] => 0.046191215515137 [sugesstion] => 0.054152011871338 [trends] => 0.055982112884521 [sync array] => 0.056241035461426 [titles load] => 0.056501150131226 [comments load] => 0.056886196136475 [abouts load] => 0.056887149810791 [best users load] => 0.080772161483765 [before view load] => 0.080774068832397 ) 0.1376