متن و ترجمه آهنگ Inta Hayati از Massari

- Massari

ژانر: کلاسیک - Soul

موضوع: جنگ - میهن پرستانه


2356 👁 متن و ترجمه آهنگ Inta Hayati از Massari - امتیاز 9.4 از 19 نظر


I wanna tell you how I feel
من دوست دارم که بهت بگم چه احساسی دارم

And let you know it
و بذارم که بفهمیش

First time I seen you girl
اولین باری که دیدمت

I swear that you was glowing
قسم میخورم که میدرخشیدی


I wanna let you know
میخوام بذارم بفهمی

With me you're not alone
بامن تو تنها نیستی

So let it go and let it go
پس بذار بره

To where it's going
اونجایی که داره پیش میره


Come with it slow
باهاش راه بیا آروم

Baby, come with it slowly
عزیزم باهاش بیا آروم

I wanna work your body
میخوام روی بدنت کار کنم

Just so I can hear you say
فقط برای اینکه بشنوم میگی


Come with it slow
باهاش راه بیا آروم

Baby, come with it slowly
عزیزم باهاش بیا آروم

I wanna work your body
میخوام روی بدنت کار کنم

Just so I can hear you say
فقط برای اینکه بشنوم میگی


Inta Hayati, inta habibi
تو زندگیمی تو عزیزمی

Min awil nazra, w sert nasibi
از اولین نگاه نصیبم شدی

Inta Hayati, inta habibi
تو زندگیمی تو عزیزمی

Min awil nazra, w sert nasibi
از اولین نگاه نصیبم شدی


It's written all over your face
نوشته شده همه جای صورتت

Don't try to hide it
سعی نکن مخفیش کنی

You want my love and
عشقمو میخوای

If you're looking you can find it
اگه دنبالش میگردی میتونی پیداش کنی


Just know you gotta know
فقط بدون که باید بدونی

With me you're not alone
بامن تو تنها نیستیSo when you're feeling high
پس وقتی احساس میکنی بالا هستی

You feel; you can't deny it
احساس میکنی انکارش نکن


Come with it slow
باهاش راه بیا آروم

Baby, come with it slowly
عزیزم باهاش بیا آروم

I wanna work your body
میخوام روی بدنت کار کنم

Just so I can hear you say
فقط برای اینکه بشنوم میگی


Come with it slow
باهاش راه بیا آروم

Baby, come with it slowly
عزیزم باهاش بیا آروم

I wanna work your body
میخوام روی بدنت کار کنم

Just so I can hear you say
فقط برای اینکه بشنوم میگی


Inta Hayati, inta habibi
تو زندگیمی تو عزیزمی

Min awil nazra, w sert nasibi
از اولین نگاه نصیبم شدی

Inta Hayati, inta habibi
تو زندگیمی تو عزیزمی

Min awil nazra, w sert nasibi
از اولین نگاه نصیبم شدی


I know you want my lovin', girl, it shows
میدونم عشقم رو میخوای دختر معلومه

Come get it, come with it slow
بیا بگیرش باهاش راه بیا

Baby, with me you're not alone
عزیزم با من تو تنها نیستی

I want it, you got it, love
من میخوامش تو داریش عشق


Inta Hayati, inta habibi
تو زندگیمی تو عزیزمی

Min awil nazra, w sert nasibi
از اولین نگاه نصیبم شدی

Inta Hayati, inta habibi
تو زندگیمی تو عزیزمی

Min awil nazra, w sert nasibi
از اولین نگاه نصیبم شدی


I want it, you got it, love
من میخوامش تو داریش عشق

I want it, you got it, love
من میخوامش تو داریش عشقریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.20195603370667Array ( [depedency load] => 0.00031709671020508 [music find] => 0.010590076446533 [t0.1] => 0.010592222213745 [artist musics] => 0.089683055877686 [rate] => 0.093415021896362 [sugesstion] => 0.099557161331177 [sync array] => 0.09975004196167 [titles load] => 0.10000419616699 [comments load] => 0.10037612915039 [best users load] => 0.19967818260193 [before view load] => 0.19967913627625 ) 0.2542