متن آهنگ I Can Only Imagine از MercyMe

I Can Only Imagine - MercyMe


8 👁


I can only imagine what it will be like
When I walk by Your side
I can only imagine what my eyes will see
When Your face is before me
I can only imagine
I can only imagine

Surrounded by Your glory
What will my heart feel?
Will I dance for You, Jesus
Or in awe of You be still?
Will I stand in Your presence
Or to my knees will I fall?
Will I sing hallelujah
Will I be able to speak at all?
I can only imagine
I can only imagineI can only imagine when that day comes
And I find myself standing in the Son
I can only imagine
When all I will do is forever
Forever worship You
I can only imagine
I can only imagine

Surrounded by Your glory
What will my heart feel?
Will I dance for You, Jesus
Or in awe of You be still?
Will I stand in Your presence
Or to my knees will I fall?
Will I sing hallelujah
Will I be able to speak at all?
I can only imagine

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

علی لهراسبی
محمد رضا گلزار
محبوب ترین ها
MercyMe

ارسال

ارسال

0.37169098854065Array ( [depedency load] => 0.00034999847412109 [music find] => 0.051914930343628 [t0.1] => 0.051920890808105 [artist musics] => 0.3413360118866 [rate] => 0.35120892524719 [sugesstion] => 0.362872838974 [sync array] => 0.36321783065796 [titles load] => 0.36351180076599 [recent load] => 0.36780786514282 [comments load] => 0.36829090118408 [best users load] => 0.36918997764587 [before view load] => 0.36919093132019 ) 0.4745