متن آهنگ 23 از Mike WiLL Made-It feat Mike WiLL Made-It feat Mike WiLL Made-It feat Juicy J

- Mike WiLL Made-It, Miley Cyrus, Wiz Khalifa, Juicy J

298 👁
You go out every night as a single
But you don't really know what to do
You see someone you'd just like to mingle
And you imagine she's waiting for you

Any love
Any love that you feel is for real
And each time that you use love
You're gonna lose love

Any love
Love love
Love sweet love

Any love
Love love
Love sweet love

There is no certain crowd that you run with
Throw your passion away let me run with
He says hi she says hi and i'm done with
Though you never belong i'm waiting to see
Any love that you feel is for real
And each time that you use love
ریتم
دانلود
You're gonna lose love

Any love
Love love
Love sweet love
Any love
Any love
Love love
Love sweet love
You go out every night as a single
But you don't really know what to do
You see someone you'd just like to mingle
And imagine that she is waiting for you
's waiting waiting for you
Is waiting for you
Waiting for you

Any love
Love love
Love sweet love


ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

سینا درخشنده
رضا یزدانی
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.32404589653015Array ( [depedency load] => 0.00035905838012695 [music find] => 0.040179014205933 [t0.1] => 0.040181875228882 [artist musics] => 0.12405490875244 [rate] => 0.12870597839355 [sugesstion] => 0.13855290412903 [sync array] => 0.15618586540222 [titles load] => 0.15639185905457 [comments load] => 0.15679502487183 [best users load] => 0.32064294815063 [before view load] => 0.32064390182495 ) 0.3780