متن آهنگ Jadeye Haraaz از Moein Z

- Moein Z


10 👁


تو همه برای منی و من
اگه تو نباشی چه بی کسم
انقده تو خوبی که در عجب
من به گرد پات هم نمیرسم
بهتره که دور هم نشی ازم
خنده هات برای دلِ منه
کلِ سرزمینِ وجودِ تو
حق منِ آب و گلِ منه
با تو بهترم ، با تو بهترم
گل فقط برای تو میخرم
حرفِ تو به گوشم میره فقط
من برای عالم همه کرم
همه کس و کارِ دلِ منی
آروم و قرارِ دلِ منی
با تو خوب و بد واسه من یکی
پاییز و بهارِ دل منی
چشماتو بپوشون تو از همه
اون نگاهت تمامش مالِ منه
جاده هرازِ تووی موهات
پُر پیچ و تاب و قر و غمه


هی جلو چشمام راه برو برام
هر قدم یه شعر واسه گفتن
قهر نکن که قهرت برای من
بهترین دلیل واسه مُردنه
قربونِ گلای روی پیرهنت
اون چادر رنگی پوشیدنت
دست اگه رسید روزی به دهن
قول میدم میام و میگیرمت
دست اگه رسید روزی به دهن
قول میدم میام و ...
همه کس و کارِ دلِ منی
آروم و قرارِ دلِ منی
با تو خوب و بد واسه من یکی
پاییز و بهارِ دل منی
چشماتو بپوشون تو از همه
اون نگاهت تمامش مالِ منه
جاده هرازِ تووی موهات
پُر پیچ و تاب و قر و غمه

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.20889687538147Array ( [depedency load] => 0.0003199577331543 [music find] => 0.025502920150757 [t0.1] => 0.025506973266602 [artist musics] => 0.1034688949585 [rate] => 0.10710000991821 [sugesstion] => 0.11325001716614 [sync array] => 0.11343002319336 [titles load] => 0.11368083953857 [comments load] => 0.11401987075806 [best users load] => 0.20686793327332 [before view load] => 0.20686984062195 ) 0.2611