متن آهنگ Gham-e Donyas از Mohammad Alizadeh

- Mohammad Alizadeh - Delet Ba Mane (I Have Your Heart)


157 👁


غم دنیاست وقتی عشقت دور از اینجاست
وقتی دل بی رمق و خسته و تنهاست

غم دنیاست دل آدم بشه حساس
وقتی عشقت تو دلش نباشه احساس نباشه احساس…
غم دنیاست اون بره و ترکت کنه
هیچکسم نباشه که درکت کنه
غم دنیاست اون لحظه ی خداحافظی
بفهمی که دیگه بهش نمیرسی
غم دنیاست اون بره و ترکت کنه
هیچکسم نباشه که درکت کنه
غم دنیاست اون لحظه ی خداحافظی
بفهمی که دیگه بهش نمیرسی

غم دنیاست وقتی عشقت بد شه خیلی
وقتی که به تو نداشته باشه میلی


غم دنیاست وقتی خوابشو ببینی
اما هیچوقت نتونی پیشش بشینی
پیشش بشینی…
غم دنیاست اون بره و ترکت کنه
هیچکسم نباشه که درکت کنه
غم دنیاست اون لحظه ی خداحافظی
بفهمی که دیگه بهش نمیرسی

غم دنیاست اون بره و ترکت کنه
هیچکسم نباشه که درکت کنه
غم دنیاست اون لحظه ی خداحافظی
بفهمی که دیگه بهش نمیرسی
غم دنیاس...


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.20403480529785Array ( [depedency load] => 0.00033903121948242 [music find] => 0.011590003967285 [t0.1] => 0.011593818664551 [artist musics] => 0.092108964920044 [rate] => 0.095860004425049 [sugesstion] => 0.10217690467834 [sync array] => 0.10242986679077 [titles load] => 0.10268497467041 [comments load] => 0.10305690765381 [best users load] => 0.20191788673401 [before view load] => 0.20191979408264 ) 0.2600