متن آهنگ Bizi Bozar از Mustafa Sandal

- Mustafa Sandal


211 👁 متن آهنگ Bizi Bozar از Mustafa Sandal - امتیاز 6.0 از 1 نظر


yalandan uzak ve hayli sicakgözlerinin ici hep gülüyorsanki bi ses sakin ha diyorbi de bana tatli tatli bakiyoratesi yakmadan öncene lazimsa var bendeancak o sana asikkenyanginlarbizi bozarbirseyler alip götürürgel dinle canimikimize bir dünya karisire oda uymaz
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.19367098808289Array ( [depedency load] => 0.00035810470581055 [music find] => 0.01625919342041 [t0.1] => 0.016262054443359 [artist musics] => 0.089595079421997 [rate] => 0.093273162841797 [sugesstion] => 0.099318027496338 [sync array] => 0.09952712059021 [titles load] => 0.099762201309204 [comments load] => 0.10013508796692 [best users load] => 0.191819190979 [before view load] => 0.19182014465332 ) 0.2441