متن آهنگ Famous Last Words از My Chemical Romance

- My Chemical Romance

29 👁 متن آهنگ Famous Last Words از My Chemical Romance - امتیاز 10.0 از 1 نظر
Now I know
That I can't make you stay
But where's your heart?
But where's your heart?
But where's your...
And I know
There's nothing I can say
To change that part
To change that part
To change...
So many
Bright lights, they cast a shadow
But can I speak?
Well is it hard understanding
I'm incomplete
A life that's so demanding
I get so weak
A love that's so demanding
I can't speak
I am not afraid to keep on living
I am not afraid to walk this world alone
Honey if you stay, I'll be forgiven
Nothing you can say can stop me going home
Can you see
My eyes are shining bright
'Cause I'm out here
On the other side
Of a jet black hotel mirror
And I'm so weak
Is it hard understanding
I'm incomplete
A love that's so demanding
I get weak
I am not afraid to keep on living
I am not afraid to walk this world alone
Honey if you stay, I'll be forgiven
Nothing you can say can stop me going home
I am not afraid to keep on living
I am not afraid to walk this world alone
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Honey if you stay, I'll be forgiven
Nothing you can say can stop me going home
These bright lights have always blinded me
These bright lights have always blinded me
I say
I see you lying next to me
With words I thought I'd never speak
Awake and unafraid
Asleep or dead
(How can I see, I see you lying) 'Cause I see you lying next to me
(How can I see, I see you lying) With words I thought I'd never speak
(How can I see, I see you lying) Awake and unafraid
(How can I see, I see you lying) Asleep or dead
'Cause I see you lying next to me
With words I thought I'd never speak
Awake and unafraid
Asleep or dead
'Cause I see you lying next to me
With words I thought I'd never speak
Awake and unafraid
Asleep or dead
I am not afraid to keep on living
I am not afraid to walk this world alone
(Or dead)
Honey if you stay, I'll be forgiven
Nothing you can say can stop me going home
(Or dead)
I am not afraid to keep on living
I am not afraid to walk this world alone
(Or dead)
Honey if you stay, I'll be forgiven
Nothing you can say can stop me going home
(Or dead)
I am not afraid to keep on living
I am not afraid to walk this world alone
(Or dead)
Honey if you stay, I'll be forgiven
Nothing you can say can stop me going home
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلوددانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال

1.0497970581055Array ( [depedency load] => 0.00033307075500488 [music find] => 0.9828999042511 [t0.1] => 0.98290491104126 [artist musics] => 1.0101318359375 [rate] => 1.0151519775391 [sugesstion] => 1.0227868556976 [trends] => 1.0239539146423 [sync array] => 1.0242109298706 [titles load] => 1.0244669914246 [comments load] => 1.0248680114746 [abouts load] => 1.0248689651489 [best users load] => 1.0470750331879 [before view load] => 1.0470769405365 ) 1.1244