متن آهنگ No Frauds از Nicki Minaj feat Nicki Minaj feat Lil Wayne

- Nicki Minaj, Drake, Lil Wayne

191 👁 متن آهنگ No Frauds از Nicki Minaj feat Nicki Minaj feat Lil Wayne - امتیاز 2.0 از 1 نظر

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


بنیامین بهادری
ایهام
محبوب ترین ها
Nicki Minaj feat Nicki Minaj feat Lil Wayne

ارسال

ارسال

0.35702896118164Array ( [depedency load] => 0.00037598609924316 [music find] => 0.059178829193115 [t0.1] => 0.059183835983276 [artist musics] => 0.22490382194519 [rate] => 0.23278999328613 [sugesstion] => 0.2448468208313 [sync array] => 0.2451069355011 [titles load] => 0.24538898468018 [comments load] => 0.24583292007446 [best users load] => 0.3490297794342 [before view load] => 0.34903192520142 ) 0.4339