متن آهنگ Run & Hide از Nicki Minaj

- Nicki Minaj

49 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


سیروان خسروی
رضا پیشرو
محبوب ترین ها
Nicki Minaj

ارسال

ارسال

0.31643605232239Array ( [depedency load] => 0.00050115585327148 [music find] => 0.022753000259399 [t0.1] => 0.022757053375244 [artist musics] => 0.11514806747437 [rate] => 0.12019801139832 [sugesstion] => 0.12974309921265 [sync array] => 0.14708304405212 [titles load] => 0.14734816551208 [comments load] => 0.14772915840149 [best users load] => 0.31143403053284 [before view load] => 0.31143712997437 ) 0.3684