متن آهنگ Balance Her in Between Your Eyes از Nicolas Jaar

- Nicolas Jaar


2 👁


You can try to find the star that made you
You can try to find that speck of light in your eye
You can look into and see the eye that made you
The light that made you
But you might aswell make yourself at home balance at home


Put both feet in the thin line of light
And look into the eye that made you
Tell her you see her
Balance her in between your eyes

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

حسین تهی
علی سورنا
محبوب ترین ها
Nicolas Jaar

ارسال

ارسال

0.19308996200562Array ( [depedency load] => 0.00030899047851562 [music find] => 0.067704916000366 [t0.1] => 0.067709922790527 [artist musics] => 0.14040684700012 [rate] => 0.14433407783508 [sugesstion] => 0.15056490898132 [sync array] => 0.15079402923584 [titles load] => 0.15105891227722 [recent load] => 0.1515839099884 [comments load] => 0.15194606781006 [best users load] => 0.19108891487122 [before view load] => 0.19109106063843 ) 0.2441