متن آهنگ The Siren از Nightwish

- Nightwish


8 👁


A lady with a violin
Playing to the seals
Hearken to the sound of calling

Who tied my hands to the wheel?
The zodiac turns over me
Somewhere there my fate revealed (Come to me)


I hear but how will I see?

I tied myself to the wheel
The winds talk to my sails not me
Somewhere there my fate revealed (Come to me)
I hear but how will I see?

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.21136498451233Array ( [depedency load] => 0.00032901763916016 [music find] => 0.026956796646118 [t0.1] => 0.026960849761963 [artist musics] => 0.10476398468018 [rate] => 0.10852193832397 [sugesstion] => 0.11474800109863 [sync array] => 0.11495590209961 [titles load] => 0.1152138710022 [comments load] => 0.11559295654297 [best users load] => 0.2091588973999 [before view load] => 0.20916080474854 ) 0.2647