تصویر آهنگ متن آهنگ Eyne Khialetam Nist از Omid Oloumi از Omid Oloumi

متن آهنگ Eyne Khialetam Nist از Omid Oloumi

- Omid Oloumi - Stress

123 👁
عین خیالتم نیست
یکی داره می میره
هر وقت که تنها میشه سراغت رو میگیره
عین خیالتم نیست
این دل، دل واپس رو پرنده ی بی پر رو تنهایی قفس رو...
(امید علومی
تنظیم: الیاس شیرزاد)
عین خیالتم نیست
یکی هنوز منتظره
یکی با دو تا چشم خیس
هنوز نگاهش به دره
عین خیالتم نیست
اگه یک روز نباشم
اگه برم بمیرم
یا که ازت جدا شم

عین خیالتم نیست
دوست نداشته باشم
دیگه با دیدن تو
حسی نداشته باشم
عین خیالتم نیست
بدون تو بمیرم
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دیگه واسه همیشه سراغت رو نگیرم
عین خیالتم نیست
یکی هنوز منتظره
یکی با دو تا چشم خیس
هنوز نگاهش به دره
عین خیالتم نیست
اگه یک روز نباشم
اگه برم بمیرم
یا که ازت جدا شم
عین خیالتم نیست
یکی با دو تا چشم خیس
عین...
خیالتم نیست
یکی هنوز منتظره
یکی با دو تا چشم خیس
هنوز نگاهش به دره
عین خیالتم نیست
اگه یه روز نباشم
اگه برم بمیرم
یا که ازت جدا شم

ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.37463593482971Array ( [depedency load] => 0.0003659725189209 [music find] => 0.039990901947021 [t0.1] => 0.039995908737183 [artist musics] => 0.23478889465332 [rate] => 0.24302005767822 [sugesstion] => 0.25481700897217 [sync array] => 0.25512409210205 [titles load] => 0.25767397880554 [comments load] => 0.25840091705322 [best users load] => 0.36948800086975 [before view load] => 0.36948895454407 ) 0.4499