متن آهنگ No Trouble از Other Lives

- Other Lives


8 👁


I'm giving in, I got no excuse
I'm well-prepared
I'm in the midst of a daily loss
But I'm always there
And on the upside the weather's fair
I'm older but the rest is up to us

No troubles, dear, are ever gonna find us
No troubles here are ever gonna find us

I'm giving in, I got no excuse
I'm well awareWe're living inside a modern age
We'll be gone before they get the best of us

No troubles here are ever gonna find us
No troubles here are ever gonna find
A way inside the morning sun
I'll take the night out of the day until it's done, oh

No troubles, dear, are ever gonna find us
No troubles here are ever gonna find
A way inside the morning sun
I'll take the night out of the day until it's done

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

رضا بهرام
همایون شجریان
محبوب ترین ها
Other Lives

ارسال

ارسال

0.20947694778442Array ( [depedency load] => 0.00030684471130371 [music find] => 0.026057958602905 [t0.1] => 0.026061058044434 [artist musics] => 0.10094094276428 [rate] => 0.10452103614807 [sugesstion] => 0.11063289642334 [sync array] => 0.11084198951721 [titles load] => 0.11109089851379 [comments load] => 0.11142897605896 [best users load] => 0.20753002166748 [before view load] => 0.20753192901611 ) 0.2618