متن آهنگ Devil In A Dress از Pedi I feat Voyce

Devil In A Dress - Pedi I, Voyce


18 👁


؛{قسمت اول: پدی آی}؛
من نشستم و فیریک
تو جلو اون خوابیدی
رو مخم را میری
تا میگی داری وید
حالیت نی میگی دستمه
صدنشه لش پخش فرش زده حشره رد کرده مصرفت
از، حد دوز تنت لخت شدی از همه تَرد
فکت قفل حرف مفت میگی اَ همه بَد
بسه فحش نده دختر تخس
تو همونی بودی که گفتی زیادی از سر من
برگرد پیش همونا که تورو به لجن کشیدنت
من که محل نمیدمت
قدیم میگفتم یه تار موت کم نشه
ولی الان دیگه مهم نی، اگه حتی تورو کچل ببینمت
الان ی آدم دیگه‌ام پر شهوت و عنم
توام سمتم، نیا نه نه تو نخند
یادته اَ تاریکی میترسیدی؟
اصا واسه همین پردتو زدن رفت

؛{پیش همخوان}؛
I dont think you ever love me
You spend more time with every one
Not only with me

؛{همخوان}؛
Devil in a dress
You're just one devil in a dress
Devil in a dress
You're just one devil in a dress

؛{قسمت دوم: پدی آی}؛
حرف زدن باتو بی خوده


کل حرکاتت واسم یه پانتومیم شده
میدونم این دختره چی میخواد بگه
وقتی که جلوم یه شات و می خوره
آره باید برم تابخوایم داستانی بشیم
از توعکسات رفتم گفتی جات خالی پدی
دیگه واسم مهم نی که کردی باز با کی یکی
دودی شدی نمیخوام که آفتابی بشی
میدونم میکنه این حرفا اره داغونترت
توشعرامم نمی بینی پیام های آموزنده
دارم یه مشت هوادار طاعون زده
یه مغز رد و چهارتا قرص شبا واسه
خوابوندنش
چی میخوای پدی از تو این مغزه رد بگیره ها
تورو که کسی نمیزنه دست رد به سینه هات
همه چی خواستی ولی هیچوقت معذرت که نمیخوای
فقط یه صدای تو سرم بسه بسه پدی آی
زندگی با خونواده برات عذاب محضه
کودک درونتم که میخواد هر آن بترسه
پدری که نتونه بگیره جلو بچشو
حتی اندازه یه کاندوم نداره ارزش

؛{پیش همخوان}؛
I dont think you ever love me
You spend more time with every one
Not only with me

؛{همخوان}؛
Devil in a dress
You're just one devil in a dress
Devil in a dress
You're just one devil in a dress

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

محسن یگانه
۲۵ باند
محبوب ترین ها
Pedi I feat Voyce

ارسال

ارسال

1.0039439201355Array ( [depedency load] => 0.00034785270690918 [music find] => 0.73180103302002 [t0.1] => 0.7318069934845 [artist musics] => 0.98906803131104 [rate] => 0.99240183830261 [sugesstion] => 0.99918103218079 [sync array] => 0.99938988685608 [titles load] => 0.99966192245483 [recent load] => 1.000415802002 [comments load] => 1.0007920265198 [best users load] => 1.0018630027771 [before view load] => 1.0018649101257 ) 1.0956