متن آهنگ Devil In A Dress از Pedi I feat Voyce

- Pedi I, Voyce

77 👁
؛{قسمت اول: پدی آی}؛
من نشستم و فیریک
تو جلو اون خوابیدی
رو مخم را میری
تا میگی داری وید
حالیت نی میگی دستمه
صدنشه لش پخش فرش زده حشره رد کرده مصرفت
از، حد دوز تنت لخت شدی از همه تَرد
فکت قفل حرف مفت میگی اَ همه بَد
بسه فحش نده دختر تخس
تو همونی بودی که گفتی زیادی از سر من
برگرد پیش همونا که تورو به لجن کشیدنت
من که محل نمیدمت
قدیم میگفتم یه تار موت کم نشه
ولی الان دیگه مهم نی، اگه حتی تورو کچل ببینمت
الان ی آدم دیگه‌ام پر شهوت و عنم
توام سمتم، نیا نه نه تو نخند
یادته اَ تاریکی میترسیدی؟
اصا واسه همین پردتو زدن رفت

؛{پیش همخوان}؛
I dont think you ever love me
You spend more time with every one
Not only with me

؛{همخوان}؛
Devil in a dress
You're just one devil in a dress
Devil in a dress
You're just one devil in a dress

؛{قسمت دوم: پدی آی}؛
حرف زدن باتو بی خوده
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
کل حرکاتت واسم یه پانتومیم شده
میدونم این دختره چی میخواد بگه
وقتی که جلوم یه شات و می خوره
آره باید برم تابخوایم داستانی بشیم
از توعکسات رفتم گفتی جات خالی پدی
دیگه واسم مهم نی که کردی باز با کی یکی
دودی شدی نمیخوام که آفتابی بشی
میدونم میکنه این حرفا اره داغونترت
توشعرامم نمی بینی پیام های آموزنده
دارم یه مشت هوادار طاعون زده
یه مغز رد و چهارتا قرص شبا واسه
خوابوندنش
چی میخوای پدی از تو این مغزه رد بگیره ها
تورو که کسی نمیزنه دست رد به سینه هات
همه چی خواستی ولی هیچوقت معذرت که نمیخوای
فقط یه صدای تو سرم بسه بسه پدی آی
زندگی با خونواده برات عذاب محضه
کودک درونتم که میخواد هر آن بترسه
پدری که نتونه بگیره جلو بچشو
حتی اندازه یه کاندوم نداره ارزش

؛{پیش همخوان}؛
I dont think you ever love me
You spend more time with every one
Not only with me

؛{همخوان}؛
Devil in a dress
You're just one devil in a dress
Devil in a dress
You're just one devil in a dress
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.31233501434326Array ( [depedency load] => 0.00029492378234863 [music find] => 0.033489942550659 [t0.1] => 0.033493041992188 [artist musics] => 0.11891293525696 [rate] => 0.12343907356262 [sugesstion] => 0.1327600479126 [sync array] => 0.1496889591217 [titles load] => 0.14994287490845 [comments load] => 0.15030908584595 [best users load] => 0.30982303619385 [before view load] => 0.30982494354248 ) 0.3620