متن آهنگ Shallow از Pentatonix

- Pentatonix


20 👁


Tell me somethin', girl
Are you happy in this modern world?
Or do you need more?
Is there somethin’ else you're searchin' for?

I’m fallin'
In all the good times
I find myself longing for change
And in the bad times, I fear myself

Tell me something, boy
Aren't you tired tryna fill that void?
Or do you need more?
Ain't it hard keepin' it so hardcore?

I'm fallin'
In all the good times
I find myself longin' for change (For change)
And, in the bad times, I fear myself

I’m off the deep end, watch as I dive in
I’ll never meet the ground


Crash through the surface where they can't hurt us
We’re far from the shallow now

In the sha-ha, sha-la-low
In the sha-sha-la-la-la-low
In the sha-ha, sha-ha-ha-low
We're far from the shallow now

Hoo, huh, uh, huhh-ow
Huh, huhh-huhhh

I'm off the deep end, watch as I dive in
I'll never meet the ground
Crash through the surface where they can’t hurt us
We're far from the shallow now

Whoa, in the sha-ha, sha-la-low
In the sha-ha, sha-la-la-la-low
In the sha-ha, sha-ha-low
We're far from the shallow now

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

حبیب
شهاب مظفری
محبوب ترین ها
Pentatonix

ارسال

ارسال

0.2995400428772Array ( [depedency load] => 0.00036287307739258 [music find] => 0.034637928009033 [t0.1] => 0.034642934799194 [artist musics] => 0.18903493881226 [rate] => 0.19237089157104 [sugesstion] => 0.19962406158447 [sync array] => 0.19985389709473 [titles load] => 0.20012784004211 [recent load] => 0.20096182823181 [comments load] => 0.20133090019226 [best users load] => 0.29714584350586 [before view load] => 0.29714798927307 ) 0.3832