متن آهنگ Into Happiness از Phantogram

- Phantogram


2 👁


[Verse 1: Josh Carter]
There I go
There I am
A life of gold
How long I've been driving
[Chorus: Sarah Barthel]
Fall into happiness
Wish you could be here
No more loneliness
You’d make it perfect
[Verse 2: Josh Carter]
There I go
Life might get cold
A life of gold
Funny how things roll
[Chorus: Sarah Barthel]
Fall into happiness
Wish you could be here
No more loneliness
You'd make it perfect
Fall into happiness
Wish you could be here
No more loneliness
You'd make it perfect
[Bridge: Sarah Barthel]
Everything is changing
Sorry I’ve been missing


Down the road I've left behind
Everything is clearer now
I've been getting better
How could I have been so blind?
[Chorus: Sarah Barthel]
Fall into happiness
Wish you could be here
No more loneliness
You'd make it perfect
Fall into happiness
Wish you could be here
No more loneliness
You'd make it perfect
[Bridge Reprise: Sarah Barthel]
Everything is changing
Sorry I've been missing
(Wish you could be here)
Down the road I've left behind
Everything is clearer now
I've been getting better
(You make it perfect)
How could I have been so blind?

Wish you could be here
You’d make it perfect

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

سیامک عباسی
شهاب مظفری
محبوب ترین ها
Phantogram

ارسال

ارسال

0.1574079990387Array ( [depedency load] => 0.00032615661621094 [music find] => 0.027364015579224 [t0.1] => 0.027368068695068 [artist musics] => 0.10431694984436 [rate] => 0.10810208320618 [sugesstion] => 0.11429810523987 [sync array] => 0.11452102661133 [titles load] => 0.11480212211609 [recent load] => 0.11536598205566 [comments load] => 0.11573505401611 [best users load] => 0.15561199188232 [before view load] => 0.15561294555664 ) 0.2050