متن آهنگ Noche No Termina از Pitbull

- Pitbull

52 👁
Next step
La casa blanca
No hay carro
Nos vamos en Baisa
Y para la fiesta
En la casa blanca
Yo vengo con mi йxito de mujeres y tanga
Preparate!

Coro:
Ay que rica nota, ay que rica nota
Ay que rica nota, pase la noche con una loca
Que rico!
Ay que rica nota, ay que rica nota
Ay que rica nota, pase la noche con una loca
Que rico!

Presidente Obama me invito a unos tragos en su Casa Blanca (Casa blanca)
La cosa empezу temprano
Habнa gente importante de todas las partes del mundo
Todo el mundo
Me he bebido demasiado estaba un poco volado caminando velado
Fui para el bano en la sala y cuando habнa puesta estaba..

Pre-Coro:
Hoy bebida, la noche no termina
Hoy bebida, la noche no termina
Hoy bebida, la noche no termina
Hoy bebida, la noche no termina
Ay ay ay ay ay, ay ay ay ay ay oye
Ay ay ay ay ay, ay ay ay ay ay oye

Coro:
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Ay que rica nota, ay que rica nota
Ay que rica nota, pase la noche con una loca
Que rico!
Ay que rica nota, ay que rica nota
Ay que rica nota, pase la noche con una loca
Que rico!

Me levante en la maсana, de nada me recordaba que clase fiesta anoche
El sol entro en la ventana, una sorpresa en mi cama
Era la maja mi pata
Cuando hable con mi amigo, el dijo no pasa nada
Esa mujer no.., (no se quien es)
Pero la goza no para cuando sali para sala
Estaba Sofia Vergara

Hoy bebida, la noche no termina
Hoy bebida, la noche no termina
Hoy bebida, la noche no termina
Hoy bebida, la noche no termina
Ay ay ay ay ay, ay ay ay ay ay oye
Ay ay ay ay ay, ay ay ay ay ay oye

Coro:
Ay que rica nota, ay que rica nota
Ay que rica nota, pase la noche con una loca
Que rico!
Ay que rica nota, ay que rica nota
Ay que rica nota, pase la noche con una loca
Que rico!

Ay ay ay ay ay, ay ay ay ay ay oye
Ay ay ay ay ay, ay ay ay ay ay oye
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

عارف
حصین
محبوب ترین ها
Pitbull

ارسال

ارسال

0.34734201431274Array ( [depedency load] => 0.00048995018005371 [music find] => 0.03006386756897 [t0.1] => 0.030068874359131 [artist musics] => 0.15066909790039 [rate] => 0.15567898750305 [sugesstion] => 0.16540789604187 [sync array] => 0.17667293548584 [titles load] => 0.17697405815125 [comments load] => 0.17744398117065 [best users load] => 0.34328007698059 [before view load] => 0.34328103065491 ) 0.4026