متن آهنگ Eteraf Mikonam از pooria putak

- pooria putak

46 👁
داره میسوزه تنم از این آدم بی جنم
منم اون هیئت با علم که عقب تر رفت با هر قدم
نمیشه باورش سخته که این زندگی آخرش تلخه
دلیل انحراف من گوش کن به اعتراف من
ترس من از مردن این بود بمیرم
که اون دنیا هم آدمای همین دنیا رو باز ببینم
اگه راستشو بخوای خودکشی من جسمی بود ولی تصمیم گرفتم خوشبختی رو همین دنیا ببینم
خسته شده بودم ازونا با افکاری که پر از ستم است
ولی پسته لال سکوتش دندان شکن است
این آینده کجاست پس من که پیداش نکردم
هرروز فکر میکردم همین فردا آینده من است پس
ولی اعتراف میکنم اشتباه بود حرفام
باید بلند میشدم هرچی سریعتر من از جام
مشکلات ظریفن و نیازمند برجام
حتی نمیتونستم بربیام از پس خرجام
خب گفتم چی بهتر از خودکشی روحی
چی بهتر از تولدی دوباره تو مودی
که همه جا خورشید باشه ، نورانی ، درخشان
طرفدارام گل باشن و پوریا تو کودی
من پسری بودم که واسه پدرم همیشه بودش دردونه
ساعت 4 صبح من شام میخوردم ولی پدرم صبحونه
چه فاصله ایه بین دو نسل مادرم خوب میدونه
خب زندگی من این بوده یک زندگی بیهوده
داره میسوزه تنم از این آدم بی جنم
منم اون هیئت با علم که عقب تر رفت با هر قدم
نمیشه باورش سخته که این زندگی آخرش تلخه
دلیل انحراف من گوش کن به اعتراف من
ریتم
دانلود
دست رو هر عشقی میزاشتم فرداش شکست بود
هرکی روی تخم چشم بود فرداش پر اشک بود
هرکی گوش راستم بود پرده شو یکی زده بود
هرکی زبونم بود فرداش همه رازامو لو داده بود
تو انتخاب دوست هیچوقت دقیق نبودم
آیه ی قرآنو روی عقیق نخوندم
مردم میدویدن و من سریع نبودم
دستم توی دستش و فکرم باهاش نبود نه
دست عشقشو بش بگو یواش بگیره
بوسه ی عشقو بگو فقط از لباش بچینه
ستوده
پوتک برا رپ مثل نماز به دینه
ستونه اصوله وجوده نبوغه
اعتراف من غم انگیزتر از اشکای ابره
عصبانیت تو چشمام بدتر از خشم یه ببره
بدن من تو یه طابوت و ایده هام تو صدتا قبره
پوریا بیشتر از تو راست میگه ولی بخون چون می ارزه
من نه پلاک دیوار میشم نه تو جنگ چیریکی
من آقا بالاسر نمیخوام ، ملتفتی؟
یه حرفی زدیم مد شد من که این همه ضدشون بودم
به چه جرئتی به من میگی ایلومیناتی؟
داره میسوزه تنم از این آدم بی جنم
منم اون هیئت با علم که عقب تر رفت با هر قدم
نمیشه باورش سخته که این زندگی آخرش تلخه
دلیل انحراف من گوش کن به اعتراف من
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.42302203178406Array ( [depedency load] => 0.00032806396484375 [music find] => 0.027096033096313 [t0.1] => 0.027100086212158 [artist musics] => 0.21854114532471 [rate] => 0.22319102287292 [sugesstion] => 0.23282122612 [sync array] => 0.25509405136108 [titles load] => 0.25535106658936 [comments load] => 0.25575709342957 [best users load] => 0.41946816444397 [before view load] => 0.4194700717926 ) 0.4776