متن آهنگ Koodakane Kar از pooria putak

Koodakane Kar - pooria putak


16 👁


حس میکنم یه آدم تنهام / که فقط سیگار هست تا آخر
شب بام / حس میکنم که زمین گرد نی / حتی نمیتونه
رسمش کنه یه پرگار / چون که هرچی میگی نمیرسی
بهش / هرچی و هرچی دست میذاری سنگ میشه /
هرچی به خدا دل منم واست تنگ میشه / عمرا جز پدرم
مگه کسی مرد میشه عمرا / درد این روزاش بیشتر از یه
درده / چشاش خسته اس و تنش از نیش زدن میترسه /
میگی این همه مرد دارن کار میکنن / اینم یکیش هیش
حرف نزن این بیشتر از یه مرده / هه / اینم زندگی بیست
ماس / ولی تو با پیکت بزن هنوز چیپس تو ماست / خدا
رو شکر پر از ادعا و مغروریم / ولی واسه کاری واسه این
بچه ها مغلوبیم / تو این راه داده حتی جونشم / واسش
مهم نیست چشماش قطره خون بشن / بهش میگی خدا
روزی رسونه / ولی گلم زندگی نشد که فقط نون شب /
ولی یه اختالفی تو این روزی ها هست / که نمیذاره بذارن
روی پیروزی ها دست / دست خوش زندگی / بد گیری رو
ما / ما که حتی با زندگی درگیریم روی ماه / حس میکنم
یه آدم تنهام / که فقط سیگار هست تا اخر شب بام / حس
میکنم که زمین گرد نی / دیگه نمیتونه رسمش کنه یه
پرگار / چون که هرچی میگی نمیرسی بهش / هرچی و


هرچی دست میذاری سنگ میشه ؟؟؟ / هرچی به خدا دل
منم واست تنگ میشه / عمرا جز پدرم مگه کسی مرد
میشه عمرا / اونی که زندگیشو به درد پرداختو میگم /
اونی که آجرای این ویالرو ساختو دیدم / گناه اون چیه
که اینجوری شدش / گناه اون چیه که نافشو با باخت
بریدن؟ / میگی خدا دوسش داره سختی بهش داده / داره
نگاه میکنه به چشماش حتی وقتی که خوابه / پس چی؟
اون بچه پولداری که باالی شهره / خدا اونارو دوست نداره
و فقط مال پایینه شهره؟ / نه! ولی صداقت تا کجا؟ / قضایا
چیز دیگس قضاوت با شما / من که حرف بزنم... / نشون
میدن قدرت مردا... / به خدا مشکل ما مدل مو و تتو نیس
/ بوسه ی دو عاشق روی نیمکت زیر پرتو نیس / مشکل
ما حتی حکمت های اون باالیی نیس / مشکل ما تویی
خود تو / حس میکنم یه آدم تنهام / که فقط سیگار هست
تا اخر شب بام / حس میکنم که زمین گرد نی / دیگه
نمیتونه رسمش کنه یه پرگار / چون که هرچی میگی
نمیرسی بهش / هرچی و هرچی دست میذاری سنگ
میشه ؟؟؟ / هرچی بخدا دل منم واست تنگ میشه / عمرا
جز پدرم مگه کسی مرد میشه عمرا...

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
به ما کمک کنید
اگر فایل این اثر را در اختیار دارید برای اشتراک گذاری با بقیه کاربران، آن را برای ما ارسال کنید

اگر فکر می کنید قسمتی از متن نیاز به توضیح دارد با انتخاب آن قسمت و نوشتن توضیح کوتاهی، به ما و بقیه کاربران کمک کنید.

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.58404207229614Array ( [depedency load] => 0.00035285949707031 [music find] => 0.16239404678345 [t0.1] => 0.16240000724792 [artist musics] => 0.38146090507507 [rate] => 0.38492584228516 [sugesstion] => 0.39213299751282 [sync array] => 0.39270687103271 [titles load] => 0.392982006073 [recent load] => 0.39379286766052 [comments load] => 0.39417791366577 [best users load] => 0.39500689506531 [before view load] => 0.39500784873962 ) 0.6855