متن آهنگ Mysterons از Portishead

- Portishead


5 👁


Portishead
Portishead
Portishead

Inside, you're pretending
Crimes have been swept aside
Somewhere
Where they can forget

Divine upper reaches
Still holding on
This ocean
Will not be grasped

All for nothing
Did you really want


Did you really want
Did you really want
Did you really want

Refuse to surrender
Strung out until ripped apart
Who dares
Who dares to condemn?

All for nothing
Did you really want
Did you really want
Did you really want
Did you really want

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

محسن لرستانی
مسیح
محبوب ترین ها
Portishead

ارسال

ارسال

0.21157479286194Array ( [depedency load] => 0.00029897689819336 [music find] => 0.027283906936646 [t0.1] => 0.027287006378174 [artist musics] => 0.1002368927002 [rate] => 0.10370993614197 [sugesstion] => 0.10968995094299 [sync array] => 0.1099739074707 [titles load] => 0.11022686958313 [comments load] => 0.11060380935669 [best users load] => 0.20944690704346 [before view load] => 0.20945000648499 ) 0.2650