متن آهنگ The Question of U از Prince

- Prince

24 👁
So what is the answer to the question of you
What do I look for, what shall I do?
Which way do I turn when I'm feeling lost?
If I sell my soul, now what will it cost?
Must I become naked? No image at all?
Shall I remain upright? Or get down and crawl?

ریتم
دانلود
All of the questions in my life will be answered
When I decide which road to choose
What is the answer to the question of you?

You
ریتم
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

علی سورنا
ارشاد
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.41359186172485Array ( [depedency load] => 0.00034594535827637 [music find] => 0.026276826858521 [t0.1] => 0.026281833648682 [artist musics] => 0.20738697052002 [rate] => 0.21223878860474 [sugesstion] => 0.22214698791504 [sync array] => 0.2449779510498 [titles load] => 0.24522590637207 [comments load] => 0.24563097953796 [best users load] => 0.40920090675354 [before view load] => 0.40920281410217 ) 0.4810