متن آهنگ Doing All Right از Queen

- Queen


10 👁


Yesterday my life was in ruin
Now today I know what I'm doing
Got a feeling I should be doing all right

Doing all right

Where will I be this time tomorrow
Jumped in joy or sinking in sorrow
Anyway I should be doing all right

Doing all right

Should be waiting for the sun
Looking round to find the words to say


Should be waiting for the skies to clear
There ain't time in all the world
Should be waiting for the sun
And anyway I've got to hide away

Yesterday my life was in ruin
Now today God knows what I'm doing
Anyway I should be doing all right

Doing all right

Doing all right

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

مرتضی اشرفی
مسعود صابری
محبوب ترین ها
Queen

ارسال

ارسال

0.22186899185181Array ( [depedency load] => 0.0003349781036377 [music find] => 0.025911808013916 [t0.1] => 0.025915861129761 [artist musics] => 0.11028790473938 [rate] => 0.11397290229797 [sugesstion] => 0.12015390396118 [sync array] => 0.12043190002441 [titles load] => 0.12070488929749 [comments load] => 0.12108492851257 [best users load] => 0.21947193145752 [before view load] => 0.21947383880615 ) 0.2743