متن آهنگ Malamente از Rosalía

- Rosalía

113 👁 متن آهنگ Malamente از Rosalía - امتیاز 4.0 از 1 نظر
Ese Cristalito Roto
Yo Sentí Cómo Crujía
Antes de Caerse Al Suelo
Ya Sabía que se Rompía (¡Uh!)
Está Parpadeando
la Luz Del Descansillo
Una Voz en la Escalera
Alguien Cruzando El Pasillo
(Mmm)
Malamente (Eso Es) (Así Sí)
Malamente (Tra, Tra)
Mal, Muy Mal, Muy Mal, Muy Mal, Muy Mal (Mira)
Malamente (Toma que Toma) ('Amonó)
Malamente (Eso Es) (¡'Illo!)
Malamente
Mal, Muy Mal, Muy Mal, Muy Mal, Muy Mal
Malamente (¡Uh!)
se Ha Puesto la Noche Rara
Han Salí'o Luna y Estrellas
Me Lo Dijo Esa Gitana (¿Qué?)
Mejor No Salir a Verla (No)
Sueño que Estoy Andando
Por Un Puente y que la Acera (Mira, Mira, Mira, Mira)
Cuanto Más Quiero Cruzarlo (¡Va!)
Más se Mueve y Tambalea
(Mmm)
Malamente (Eso Es) (Así Sí)
Malamente (Tra, Tra)
Mal, Muy Mal, Muy Mal, Muy Mal, Muy Mal (Mira)
Malamente (Toma que Toma) ('Amonó)
Malamente (Eso Es) (¡'Illo!)
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Malamente
Mal, Muy Mal, Muy Mal, Muy Mal, Muy Mal
Malamente
Aunque No Esté Bonita
la Noche, ¡Undivé!
Voy a Salir Pa' la Calle
en la Manita Los Aros Brillando
en Mi Piel Los Corales
Me Proteja y Me Salve
Me Ilumine y Me Guarde
y Por Delante
No Voy a Perder Ni Un Minuto en Volver a Pensarte
Malamente (Eso Es) (Así Sí)
Malamente (Tra, Tra)
Mal, Muy Mal, Muy Mal, Muy Mal, Muy Mal (Mira)
Malamente (Toma que Toma) ('Amono)
Malamente (Eso Es) (¡'Illo!)
Malamente
Mal, Muy Mal, Muy Mal, Muy Mal, Muy Mal (¡'Illo!)
Malamente (Toma que Toma)
Malamente (¡'Illo!)
Malamente (Tra, Tra)
Mal, Muy Mal, Muy Mal, Muy Mal, Muy Mal ('Amonó)
Malamente (Toma que Toma) ('Amonó)
Malamente (Eso Es)
¡'Illo!
Malamente
Mal, Muy Mal, Muy Mal, Muy Mal, Muy Mal
Malamente
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

معین
احسان خواجه امیری
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.3316969871521Array ( [depedency load] => 0.00032997131347656 [music find] => 0.027403831481934 [t0.1] => 0.027408838272095 [artist musics] => 0.13987493515015 [rate] => 0.14447283744812 [sugesstion] => 0.15376305580139 [sync array] => 0.16354203224182 [titles load] => 0.1638400554657 [comments load] => 0.16428685188293 [best users load] => 0.32919597625732 [before view load] => 0.32919788360596 ) 0.3863