متن آهنگ For Cersei از Ramin Djawadi

- Ramin Djawadi

49 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعدارسال

ارسال

0.42378091812134Array ( [depedency load] => 0.00033187866210938 [music find] => 0.027435064315796 [t0.1] => 0.027440071105957 [artist musics] => 0.21123600006104 [rate] => 0.2159788608551 [sugesstion] => 0.22574591636658 [sync array] => 0.24996399879456 [titles load] => 0.25021195411682 [comments load] => 0.25062203407288 [best users load] => 0.41927886009216 [before view load] => 0.41928100585938 ) 0.4872