متن آهنگ For Cersei از Ramin Djawadi

- Ramin Djawadi


16 👁


[Instrumental]ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


اِذا
رضا یزدانی
محبوب ترین ها
Ramin Djawadi

ارسال

ارسال

0.27082014083862Array ( [depedency load] => 0.0004730224609375 [music find] => 0.035473108291626 [t0.1] => 0.035476922988892 [artist musics] => 0.15630292892456 [rate] => 0.16483592987061 [sugesstion] => 0.17539691925049 [sync array] => 0.17592310905457 [titles load] => 0.1762170791626 [recent load] => 0.18060803413391 [comments load] => 0.18101692199707 [best users load] => 0.26828598976135 [before view load] => 0.26828908920288 ) 0.3564