متن آهنگ Raise Your Fist از Rancid

- Rancid


3 👁


Raise your fist (raise your fist)
Against the power (raise your fist)
Oppress the power that exists
Raise your fist (raise your fist)
Against the power (raise your fist)
Oh the power that exists

In the land of freedom, I will make a claim
Forth rack on production, bollocks this is all insane
Heart of the heartland where they stream the blood
Where invisibly, for one thousand and third

Raise your fist (raise your fist)
Against the power (raise your fist)
Oppress the power that exists
Raise your fist (raise your fist)


Against the power (raise your fist)
Oh the power that exists

No alliance, sure no cross to bear
No crack to follow, no police to share
Apathetic revolution, people go put to sleep
When the people wake up they'll be rioting the streets (OI OI OI!!)

Raise your fist (raise your fist)
Against the power (raise your fist)
Oppress the power that exists
Raise your fist (raise your fist)
Against the power (raise your fist)
Oh the power that exists

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

آرتا
۲۵ باند
محبوب ترین ها
Rancid

ارسال

ارسال

0.19349193572998Array ( [depedency load] => 0.00030684471130371 [music find] => 0.068897008895874 [t0.1] => 0.06890082359314 [artist musics] => 0.14138293266296 [rate] => 0.14513683319092 [sugesstion] => 0.1511390209198 [sync array] => 0.15135288238525 [titles load] => 0.15159702301025 [recent load] => 0.15212988853455 [comments load] => 0.1524829864502 [best users load] => 0.19156503677368 [before view load] => 0.191565990448 ) 0.2446