تصویر آهنگ متن آهنگ 7 از رضا پیشرو از رضا پیشرو

متن آهنگ 7 از رضا پیشرو

7 - Reza Pishro

809 👁
ما سرطان ، مث سرطان مث سرطانیم
از هم استفاده میکنیم مثِ تلفن همگانی
تو خلاف کار نیستی خلاف کار نیستی خلاف کار
به همه پا میدی همه جا میری بده دآش
ننداز سرو پایین ، وقتی سرِ پایی
اینهمه نرو پایین
دنیا چرخ و فلکه وسط شهر بازی
اونچه که معلومه سرِ جاتی
کنارتم وقتی سُر میخوری به تهِ چاه
هیجان پیِ هیجان پیِ هیجانیم
یادمون نره که در نشاطیم
بعدِ فتح بازی
نعشه کنی قبلِ حشِ نابی
فقط همینا نیست
با خودت جوری نشی نشناسیش
توو کهکشانی که هست هر نشانی
لحظاتی که هست دردِ تاریخ
سطح پایینی توو دست و پایی
یا رو زمین زایون (شهری در ماتریکس) یه قلعه داری
اهلِ حالی یا یه بده حالی
سرِ زاری داری برا فانی
توو هر طبقه مرحله داریم
توو سفرِ جاری با سندِ جانی
در امانیم بگو فقط آمین
در امانیم بگو فقط آمین
معلم دنبالِ غلطا نیست
میرسی به بهشت بعد از آتیشِ جهنم و
سلولِ قهرمانی
قهرمان اینکه هستم و اونکه نیستم
بعدِ نسل به نسل
همیشه بذر و درس
میکنه ترسو حذف
بر تو صد تا پرتو هست
یاهو عفو ، آلوده ام
پاشد برفو پارو زد
ترسو خاموش کرد
منو با صد تا فانوس گرم
کرد ، ترس آروم آروم رخت بست
ما سرطان ، مث سرطان مث سرطانیم
از هم استفاده میکنیم مثِ تلفن همگانی
تو خلاف کار نیستی خلاف کار نیستی خلاف کار
به همه پا میدی همه جا میری بده دآش
ننداز سرو پایین ، وقتی سرِ پایی
اینهمه نرو پایین
دنیا چرخ و فلکه وسط شهر بازی
اونچه که معلومه سرِ جاتی
کنارتم وقتی سُر میخوری به تهِ چاه
هیجان پیِ هیجان پیِ هیجانیم
هیجان پیِ هیجان پیِ هیجانیم
خودم یه جاده ی دو طرفه ام
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
ولی توو هاله یِ روشنمم
شده بودم پُر لجن
ولی جاده تاریکی میخوره سحر
اینجا پُر حیوون پست
کی به خونه برم مهمون حق؟
بی میدونِ جنگ ، شیپور شر
بگو تا کی بسوزونیم به سود جمع
عاشقانه هامون بدون هم
دنیا کوچیکتر أ یه لونه سگ
زنده بمونیم به زور درد و
چرکو نیاریم به روی هم
معبد جدیدو میسازمش
تا رهاشم از اینو بیابمش
کلمه هام میان از دل ِحقیقتی
که من توو من و غیابمه
نگاهمو میندازم به سمتِ نور
نگاهمو میندازم به سمتِ نور
تا جسم ول کنه ببره دور
من مُردم گور پدرِ گور
میخوام برم توو کتاب
ول کنم برم توو مه ها
فکر کنم برم توویِ غار
زندگیمو بدم روزگار
چیره بشم به اندوه آب و
برسم به روی مهربون ماه
بمونیم چقد رو زمین
دندونا بریزه چقد توو لکیم
به *ا میری میبینی یکم اومدی
و بازم به *ا میری به همون طریق
میخواد بفهمی آره؟
زندگی علتی داره
بهت میگه هرکی مانعه
فلش میده صمیمانه
این انرژیِ غریبانه
بهشت میشه از ایمانت
اون همیشه پذیراته
ما سرطان ، مث سرطان مث سرطانیم
از هم استفاده میکنیم مثِ تلفن همگانی
تو خلاف کار نیستی خلاف کار نیستی خلاف کار
به همه پا میدی همه جا میری بده دآش
ننداز سرو پایین ، وقتی سرِ پایی
اینهمه نرو پایین
دنیا چرخ و فلکه وسط شهر بازی
اونچه که معلومه سرِ جاتی
کنارتم وقتی سُر میخوری به تهِ چاه
هیجان پیِ هیجان پیِ هیجانیم
هیجان پیِ هیجان پیِ هیجانیم

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

۲۵ باند
محمد نجم
محبوب ترین ها
رضا پیشرو

ارسال

ارسال

0.38543009757996Array ( [depedency load] => 0.00035309791564941 [music find] => 0.015323162078857 [t0.1] => 0.015327215194702 [artist musics] => 0.1183340549469 [rate] => 0.12325406074524 [sugesstion] => 0.1329300403595 [sync array] => 0.150386095047 [titles load] => 0.15062522888184 [comments load] => 0.15100812911987 [best users load] => 0.34190702438354 [before view load] => 0.34190821647644 ) 0.4517