متن آهنگ Shahede Dard از Reza Pishro feat 7ganeh

- Reza Pishro, 7ganeh

67 👁
؛[همخوان]؛
تو دنیایه رنگیه تو تلخی نبود ... اووو اووو
خدا بود و رنگین کمون
نشون دادی قصره درون رو به من
عاشقتم
نشون دادی قصره درونو به من
شاهده درد

؛[قسمت اول]؛
چشمایه تو شهره منه نگاهم به لبت
همه چی بده اگه منجمد شه قلبه گرمت
حواسم جمع جمع به روزایه تلخ و نحسه
تو مثه نوته نوازنده کردی دردو لمسش
وقتی مشکل تو اخمه من یا یه حرفه بده
می خوام آرومت کنم و بکشم دس به سرت
تو همونی که می خواد پا به پایه من به جنگه
شاعرانه حرف بزنه
با صدای نبض لسه
با خنده حله ما میریم به سمته سطح صحنه
بعد ذره ذره میرسیم به سقفه صحنه
واسه زجره گنجه
که هی میریم سمته مغرب، سمت مشرق
وظیفه مون قتله مرگه

؛[پیش همخوان]؛
پس نگو اگه اگه اگه عشق فرزانه تو قلبه قلبه منه
پس نگو اگه اگه اگه اسمت همواره رو لبه منه

؛[همخوان]؛
تو دنیایه رنگیه تو تلخی نبود... اووو اووو
خدا بود و رنگین کمون
نشون دادی قصر درونو به من
عاشقتم
نشون دادی قصر درونو به من
شاهده درد
( من از خدا خواسم اونم تورو به من داد)

؛[قسمت دوم]؛
شب عمله جراحی تو و ادامه عدالت
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
زیره بارون چه زیبا بود مجزه ی خداوند
تو زنده موندی
داشتم حسه خوبی
رفتیم خونه مامانه من
اوله غصه بودیم
چشه من و تو هیولا بود
می دید همون جا
نمی ریم تو همون خواب
نمی دیم به خزون باج
تو گلوم باد میکردم تو منو ببخش
من دوست دارم به همه بگم که

؛[پل]؛
معجزه معجزه تویی
عشقه اول و آخره من
همدم و باور منه
عشقه اول و آخره من
همدم و باور منه

؛[پیش همخوان]؛
پس نگو اگه اگه اگه اسمه فرزانه تو قلبه قلبه منه
پس نگو اگه اگه اگه اسمت همواره رو لبه منه
پس نگو اگه اگه اگه
پس نگو اگه اگه اگه اسمت همواره رو لبه منه
پس نگو اگه اگه اگه پس نگو اگه اگه اگه

؛[قسمت پایانی]؛
بزار خیلیا اینو بشنون
شاید باید اینو می گفتم

؛[همخوان]؛
تو دنیایه رنگیه تو تلخی نبود... اووو اووو
خدا بود و رنگین کمون
نشون دادی قصره درون رو به من
عاشقتم
نشون دادی قصره درونو من
شاهده درد
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

اپیکور
گوگوش
محبوب ترین ها
Reza Pishro feat 7ganeh

ارسال

ارسال

0.81193494796753Array ( [depedency load] => 0.00055098533630371 [music find] => 0.39455008506775 [t0.1] => 0.39455795288086 [artist musics] => 0.62208008766174 [rate] => 0.63439798355103 [sugesstion] => 0.66100311279297 [sync array] => 0.66131711006165 [titles load] => 0.66191291809082 [comments load] => 0.66234993934631 [best users load] => 0.79143190383911 [before view load] => 0.79143404960632 ) 0.9312