تصویر آهنگ Diamonds از Rihanna

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Diamonds از Rihanna

- 458 👁Shine bright like a diamond
چون الماسی روشن بدرخش
Shine bright like a diamond
چون الماسی روشن بدرخش

Find light in the beautiful sea
در زیبایی دریا نور را پیدا کن
I choose to be happy
من خوشحالی رو انتخاب میکنم
You and I, you and I
تو و من تو و من
We're like Diamonds in the sky
ما چون الماس‌ها در آسمانیم
You're a shooting star I see
تو شهابی هستی که من میبینم
A vision of ecstasy
منظری از سرخوشی
When you hold me, I'm alive
در آغوش تو من زنده ام
We're like Diamonds in the sky
ما چون الماس‌ها در آسمانیم

I knew that we'd become one right away
میدونستم که راهمون یکی میشه
Oh, right away
اره راهمون یکیه
At first sight I felt the energy of sun rays
در نگاه اول من امرژی اشعه خورشید رو حس کردم
I saw the life inside your eyes
من زندگی رو تو چشمای تو دیدم

So shine bright, tonight, you and I
پس بدرخش امشب که من و توایم
We're beautiful like Diamonds in the sky
ما چون الماس‌ها در آسمان زیباییم
Eye to eye, so alive
We're beautiful like Diamonds in the sky
ما چون الماس‌ها در آسمان زیباییم

Shine bright like a diamond
چون الماسی روشن بدرخش
Shine bright like a diamond
چون الماسی روشن بدرخش
Shine bright like a diamond
چون الماسی روشن بدرخش


We're beautiful like Diamonds in the sky
ما چون الماس‌ها در آسمان زیباییم
Shine bright like a diamond
چون الماسی روشن بدرخش
Shine bright like a diamond
چون الماسی روشن بدرخش
Shine bright like a diamond
چون الماسی روشن بدرخش
We're beautiful like Diamonds in the sky
ما چون الماس‌ها در آسمان زیباییم

Palms rise to the universe
As we, moonshine and molly
Feel the warmth we'll never die
We're like Diamonds in the sky
ما چون الماس‌ها در آسمانیم
You're a shooting star I see
تو شهابی هستی که من میبینم
A vision of ecstasy
منظری از سرخوشی
When you hold me, I'm alive
در آغوش تو من زنده ام
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
We're like Diamonds in the sky
ما چون الماس‌ها در آسمانیم

At first sight I felt the energy of sun rays
در نگاه اول من امرژی اشعه خورشید رو حس کردم
I saw the life inside your eyes
من زندگی رو تو چشمای تو دیدم

So shine bright, tonight, you and I
پس بدرخش امشب که من و توایم
We're beautiful like Diamonds in the sky
ما چون الماس‌ها در آسمان زیباییم
Eye to eye, so alive
We're beautiful like Diamonds in the sky
ما چون الماس‌ها در آسمان زیباییم

Shine bright like a diamond
چون الماسی روشن بدرخش
Shine bright like a diamond
چون الماسی روشن بدرخش
Shine bright like a diamond
چون الماسی روشن بدرخش
We're beautiful like Diamonds in the sky
ما چون الماس‌ها در آسمان زیباییم
Shine bright like a diamond
چون الماسی روشن بدرخش
Shine bright like a diamond
چون الماسی روشن بدرخش
Shine bright like a diamond
چون الماسی روشن بدرخش
We're beautiful like Diamonds in the sky
ما چون الماس‌ها در آسمان زیباییم
Shine bright like a diamond
چون الماسی روشن بدرخش


Shine bright like a diamond
چون الماسی روشن بدرخش
Shine bright like a diamond
چون الماسی روشن بدرخش

So shine bright, tonight, you and I
پس بدرخش امشب که من و توایم
We're beautiful like Diamonds in the sky
ما چون الماس‌ها در آسمان زیباییم
Eye to eye, so alive
We're beautiful like Diamonds in the sky
ما چون الماس‌ها در آسمان زیباییم

Shine bright like a diamond
چون الماسی روشن بدرخش
Shine bright like a diamond
چون الماسی روشن بدرخش
Shine bright like a diamond
چون الماسی روشن بدرخش
Shine bright like a diamond
چون الماسی روشن بدرخش
Shine bright like a diamond
چون الماسی روشن بدرخش
Shine bright like a diamond
چون الماسی روشن بدرخش

Shine bright like a diamond
چون الماسی روشن بدرخش

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانلود
320
8.6MB
128
3.5MB
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال